#28797
Anonim
Pasif

Elçi Pavlus’un Korint kilisesine söylediği gibi, bekar kişilerin tek bir kişi olarak Tanrı’ya hizmet etmesinde büyük bir özgürlükleri vardır. Evli kişi yanında oldukça avantajlıdırlar. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın sadık hizmetlilerinden bazı kişilerin bekar olduklarını görüyoruz.Yeremya’nın bir eşi yoktu ve Tanrı’ya büyük sadakatle hizmet etti. Hezekiel evlilik yapmıştı ama eşi ölmüştü. Eşinin ölümünden sonra bekar olarak sürdürdüğü yaşamda Hezekiel, tanrı tarafından çok etkin bir biçimde kullanıldı. Elçi Pavlus’un da evli olmadığını görüyoruz. Tanrı, elçi Pavlus’u ne kadar geniş bir alanda kullandı.Böylelikle Tanrı’nın Müjde’si uluslara duyurulmuş oldu. Elçi Pavlus evli olsaydı belki bu kadar geniş bir hizmeti yapması söz konusu olmayacaktı. Tanrı’nın evlileri kullandığı gibi bekarları da ne kadar etkin bir biçimde kullandığını görüyoruz. Elçi Pavlus örneğinde gördüğümüz gibi bekar kişinin kendi enerji, düşünce ve duygusunu Tanrı yolunda daha fazla kullanabilmesi daha çok hizmetin yerine getirilebilmesini sağlamaktadır.

Tanrı’nın yetişkinler için genel arzusu Tanrı’ya yaraşır bir evlilik yapmaları ve ömür boyu eşleri ile birlikte Tanrı’ya onur getirmeleridir. Bu arada bazı kişileri de bekar olarak kalmaları ve kendi hizmeti için daha yoğun bir biçimde gayret göstermeleri için çağırmıştır. Bu da Tanrı’nın arzusudur. O zaman genel için arzuladığı evlilik de, bazı kişiler için arzuladığı bekarlık da Tanrı’ya onur getirmek için yaşanacak bir durumdur.
……..

Bekarlık da evlilik gibi Tanrı’nın bir armağanıdır. Ne evlilikten aşağı ne de evlilikten yukarı bir konumdur. Bekarlık bazen Tanrı hizmetinde etkin hizmet fırsatı doğurmaktadır. Böylelikle başkalarının bir anlamda bereket almasına neden olurlar. ( T. Ü. – D. M. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: