ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Barnaba İncili'nin Kutsal Kitap İle İlgili Çelişkileri Re: Barnaba İncili'nin Kutsal Kitap İle İlgili Çelişkileri

#28313
Anonim
Pasif

Öncelikle bir gerçeğin altını çizmekte fayda var: Karşılaştığımız her metne İncil adını vermekte acele etmemeliyiz. İncil’in Müjde, İyi Haber anlamına geldiğini unutmayalım.

Sonsuz Kelam’ın, Mesih İsa’da bedenlendiği gerçeğini yadsıyan bir haber, İyi Haber adını almaya layık değildir. Tanrısall kağıdımız Kutsal Kitaptır…

Aziz falancaya göre diyerek Işık Meleği şeklinde yaklaşanlara karşı da “uyanık olalım”…

Rab’de esenkalın