#29378
Anonim
Pasif

Listenin 5. maddesi olan mal mülk paylaşımı gelişmiş ülkelerdeki modern kiliselerde nadiren uygulanır. Batılı ülkelerde pek az inanlı muhtaç durumdadır. Devletin sosyal yardım kurumları başka yer ve zamanlarda bireylerce yapılmış olan yardım sağlama görevini üstlenmiştir.Kiliselerin çoğunun acil yardım için ayrılmış fonları vardır. Bu paraların eşit bir şeklide dağıtılmasına gayret ederler. Sonuçta, inanlılar topluluğunun Elçilerin İşleri kitabında anlatılan davranışları sık sık asil, fakat büyük ölçüde yersiz bie örnek olarak değerlendirilir. Böyle bir sonuç körlük alametidir. Üçüncü dünya ülkelerinde cılız yardım çığlıklarını yalnız büyük özveriyle çalışan birkaç yardım kurumunun gayretleri sayesinde batılı inanlılara ulaştırabilen yardıma muhtaç milyonlarca hristiyan yaşamakta. Bu kurumlar yardımlarımızdan istifade edecek olanların upuzun listelerine pek gösterişli olmasa da, birkaç başvuruyu daha eklerler. Ancak diğer inanlıların yardımına koşmamız gerektiğini Kutsal Kitap açıkca söylüyor. ( Mat. 25:34-46 ; Gal. 6:10 ). Gerçekten de, Elçilerin İşleri kitabının ileriki bölümlerinde ( 11:27-30 ) bu davranışa uyan az bilinen bir örnek vardır. Antakya’daki inanlılar geniş bir alana yayılacak olan bir kuraklığın yaklaşmakta olduğunu öğrendiklerinde ” …. her biri kendi gücü oranında, Yahudiye’de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım topşamayı kararlaştırdılar. ” Bir miktar riski de göze alarak, bu yardımı bu kadar uzağa ve hiç tanımadıkları insanlara ne diye gönderiyorlardı ? Çünkü büyük olasılıkla Yahudiyeliler buna Antakyalılar’dan daha muhtaçtılar. Neden yardımı Antakya civarındaki muhtaç kimselere dağıtmamışlardı ? Çünkü, gerçekci olmak gerekirse, birliğin bir anlam taşıması seçici olmasına bağlıydı. Kişinin kardeşleriyle bir dayanışma sergilemesi ve bunu özellikle hiç tanımadığı kişilerle yapmış olması, dünyaya önemli bir mesaj verir: ” Yalnızca Tanrı sayesinde yabancılar ailemizin üyesi olabilirler – bu teklifi kabul edecek misiniz ? “ İsa bunu yasallığın ölçüsü saymıştır: ” Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” ( Yu. 13:35; 1. Yu. 2:16-17; 4:20 ) { E. S. }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun