Re: ” Aynı Düşüncede Olun “

#28904
Anonim
Pasif

Birliği arzulamak , gerçekleşmeye başladığında neye benzeyeceğini ciddi olarak sormaya başlamaktır. İlk olarak birliğin boyutlarının ne olacağı sorulmalıdır. Bireyin kendini ifade edebilmesi, mahremiyeti, görüş ayrılığı, mülkiyet ve karar için ne kadar yer ayrılacaktır ? Birliğin her tür tanımının mutlaka ulaşmak için didindiğimiz bir amacın parçası olacağını kabul edersek, bunu başardığımızda gerçekten ne kadar ” bir ” olabiliriz ? Yeni Antlaşma’da birlik sözcüğünün hangi anlama geldiğini anlamaya çalışmakla işe başlamalıyız.

Pavlus, Flipililer’e ” aynı düşüncede ” olmalarını öğütlediğinde, bu kelime için genellikle akıl anlamına gelen bir söz kullanmamıştı. Luka 24:45’de, “… Kutsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı ” derken de, Romalılar 14:5’te Pavlus şüpheli konularda, “Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun ” tavsiyesinde bulunurken de bu sözcük kullanılmıştı. Filipililer’de kullanılan sözcük aynı zamanda ” zihin ” olarak da çevrilebilir. Fakat, Yeni Antlaşma’daki kullanılan alanı zeka uygulamasına göre daha geniş ve öncelikli bir yere sahiptir. Bu sözcük genellikle dış görünüş, tavır ve kafa yapısı söz konusu olduğunda kullanılmıştır. Bu nedenle Pavlus Romalılar 11:20 ve 12:16’da ” böbürlenmemeleri ” konusunda Romalıları uyarırken, bilgisizlik değil, alçakgönüllülük öğüdünde bulunuyor. Aynı şekilde Ruh’a uyan düşünceyle benliğe uygun düşünceyi karşılaştırırken ( Rom. 8:5-7, 27 ; Flp. 3:19 ; Kol. 3:2 ) , Ruh hakkında bir düşünce ortaya atmakla kalmayıp itaatin tercih edilmesini tavsiye ediyor. ( T. E. S. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:dalga: