#30103
Anonim
Pasif

Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la dolun. ( Ef. 5:18 )

Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Birçok imanlının kesinlikle şarap içmediği günümüzde böyle bir buyruk, Kuzey Amerika kültürüne göre oldukça şaşırtıcıdır. Ancak Kutsal Kitap’ın her kültürden insan için yazılmış olduğunu ve şarabın birçok ülkede sık kullanılan bir içecek olduğunu anımsamalıyız. Kutsal Yazılar şarabı değil, onun kötülük için kullanımını yasaklar. Şarap ilaç olarak bile önerilmektedir ( Özd. 31:6; 1. Ti. 5:23 ). Rab İsa Celile’nin Kana köyündeki düğünde, içecek olarak kullanılsın diye şarap yapmıştı ( Yu. 2:11 ).

Ancak şarabın aşağıdaki biçimlerde kullanılması kötü sonuçları nedeniyle yasaklanmıştır:
1. Aşırılığa yol açarsa ( Özd. 23:29-35 )
2. Alışkanlık haline gelirse ( 1. Ko. 6:12 )
3. Bir başka imanlının zayıf vicdanını kötü yönde etkilerse ( Rom. 14:13; 1. Ko. 8:9 )
4. Bir imanlının toplum içindeki tanıklığını zedeler, dolayısıyla da tanrı’yı yüceltmesini engellerse ( 1. Ko. 10:31 ).
5. Hrisityan kişinin kafasında bir konuda en küçük bir kuşku varsa ( Rom. 14:23 )

Pavlus’un şarapla sarhoş olmaya karşılık önerdiği yol ise Ruh’la dolu olmaktır. Bu bağlantı ilk başta bizi şaşırtsa da, bir karşılaştırma yaptığımızda elçinin neden bu şekilde bir bağlantı kurduğunu anlayabiliriz. ( W. MacDonald )

Devamı var.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih ‘i sevenlere ölümsüz sevgiyle !isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun