#28493
Anonim
Pasif

18.06.2008 tarihli ” Vatan ” gazetesinde; Mine ŞENOCAKLI’yla yaptığı söyleşide, Prof. İzzettin DOĞAN, şunları söylüyor:

Bu ülkeyi müslüman kılan alevilerdir. Türkleştiren alevilerdir, aleviliktir….. dini inanç önderleriyle gelmişler, Dersim’e yerleşmişler ve oradan tüm Anadolu’yu aydınlatmaya çalışmışlardır. O yüzden bektaşilik yoktur doğuda, alevilik vardır. Neden ? Çünkü Hacı Bektaş Veli’nin orta anadolu’ya gelişi 13. yy. dır. Halbuki ondan 200 sene önce Anadolu türkleşmeye, müslümanlaşmaya, alevileşmeye başlıyor……Anadolu’da bugüne kadar yaşanan müslümanlık, alevi müslümanlığıydı. Şimdi araplaştırmaya çalışıyorlar….. 13. asırda sadece Mevlana’ya bakmayız; Yunus’a, Hacı Bektaş’a, Abdal Musa’ya bakmayız; onlardan çok önce Ebul Vefa var…

Söyleşi devam ediyor. İlginç iddialar ve de kesin söylemler var.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !jesus…isamesihyasiyor