#29517
Anonim
Pasif

@Kayra 6847 wrote:

Alevilik şekilcilikten uzaklaşmış, insana yönelmiş bir “yaşam tarzıdır”.

Modernlik ve fikirsel açıklıkları sünniler tarafından eleştirilmiş hor görülmüş ve hatta iftiralara neden olmuştur.

Aslında, bu inanç ile hristiyan inancı arasında benzer yönlerin yadsınmayacak kadar fazla olması (özellikle sevgiye verilen önem ve değer, kadına bakış açısı ve toplumdaki yeri vb konularda) bir etkileşime işaret edebilir kanısındayım…

Kesinlikle katılıyorum size.

Benim kız arkadaşım alevidir.5-6 senedir de alevilerle iç içe yaşamaktayımdır.Az çok bu güzel insanların yaşama bakış açılarını, sevgiye verdikleri önemi bilmekteyimdir.

Bir çok yerde İslam’a sert eleştiriler getiririm; ama alevilere karşı çok nadir ve çok küçük eleştiriler getirmekteyimdir.

Alevilerle bir çok yönümüz kesinlikle benzemektedir.

@fırat çölgeçen 6855 wrote:

Türkleştiren alevilerdir, aleviliktir…..

Bu iddianın nereden geldiğini söyliyeyim.

Şu an yeryüzünde yaşayan ve saf kan Türk olan sadece alevilerdir (Bütün aleviler olmasada alevilerin bir bölümüdür [özelliklede doğuda yaşayan aleviler])

Aleviler Osmanlı’da dışlandıklarında ve hor görüldüklerinde kendi içine kapanmışlardır, Aleviler kendi aralarında kız alıp vermişlerdir ve bu güne kadar da bir şekilde Türklüklerini korumuşlardır.