#29508
Anonim
Pasif

Alevilik şekilcilikten uzaklaşmış, insana yönelmiş bir “yaşam tarzıdır”.

Modernlik ve fikirsel açıklıkları sünniler tarafından eleştirilmiş hor görülmüş ve hatta iftiralara neden olmuştur.

Aslında, bu inanç ile hristiyan inancı arasında benzer yönlerin yadsınmayacak kadar fazla olması (özellikle sevgiye verilen önem ve değer, kadına bakış açısı ve toplumdaki yeri vb konularda) bir etkileşime işaret edebilir kanısındayım…