#29502
Anonim
Pasif

Hacı Bektaş Veli’den Öğütler

– Dili, dini,rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.
– Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayın.
– İncinsen de incitme.
– Eline, diline, beline sahip ol.
-İnsanın değeri, yüreğinin ağırlığı kadardır.
– Okunacak en büyük kitap , insandır.
– En yüce servet ilimdir.
– İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
– Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu !
– Benim Kabe’m insandır.
– Düşmanının bile insan olduğunu unutma !
– Özünü bilirsen özürden kurtulursun.
– İnsanın cemali, sözünün güzelliğidir.
– İnsan iyi sözlüyse güzeldir, kötü sözlüyse çirkindir.
– Peygamberler ve Erenler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidirler.
– Doğruluk , dost kapısıdır.
– Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmayı ye !
– Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.
– Allah ile gönül arasında perde yoktur.
– Madde karanlığı, akıl nuru ile ; cehalet karanlığı, ilim nuru ile ; nefis karanlığı, marifet nuru ile ; gönül karanlığı da aşk nuru ile aydınlatır.
– Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.
– Sen seni bilirsen, yüzün Huda’dır; sen seni bilmezsen, Hak senden ayrıdır.
– Bizim semahımız, tanrısal bir aşktır.
– Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

Veli’den bu alıntıları yapmaktaki ereğim; felsefelerinin ya da inançlarının ne olduğunu ifade edebilmekti. Osmanlı tarihine baktığımızda; sünni olan devlet yönetimine bir tepki olarak alevilik halk arasında yayılmıştır.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !isamesihyasiyorfish