Front Page Forum SEKÜLER KONULAR… Çocuk – Bebek Ailenin Gerçek Umudu İçin Öyküler Re: Ailenin Gerçek Umudu İçin Öyküler

#29460
Anonim
Pasif

Altın günün en önemli olgusu neydi acaba ? Bunun yanıtı basit: Tanrı, ilk insan olan Adem’i yarattı.Tanrı, Adem’in vücudunu topraktan yaptı. Sonra ona, yaşam soluğunu üfledi. Böylece ilk insan yaşayan varlık oldu.

İnsan, hayvanlardan farklıydı.Tanrı, insanı nasıl yarattı: İnsan düşünebilmeli; Tanrı’nın varlığını hissedebilmeli; O’nunla konuşabilmeli ve arkadaşlık edebilmeli.:kucak:Tanrı’ya yakın olmalı; O’na itaat ederek, O’na sevgisini ifade edebilmeli.İnsan, Tanrı’nın çok özel yaratığıydı.

Tanrı, Adem’i yarattığında çok memnun oldu.Onu özgür ve zeki biri olarak yaratmıştı. İnsan, yeryüzünde, büyük görevi için sorumlu olabilecekti.

Bu düşünceyle; Tanrı, Aden bahçesine her türlü meyve veren ağaçları dikti. Adem’i de onları yetiştirmesi ve bakması için; oraya koydu.

Adem’in ilk görevi; bütün evcil ve yabanıl hayvanlara ve gökteki kuşlara isim vermekti. Bu görev; Adem’in hayvanlar üzerindeki üstünlüğünü ve onların yöneticisi olduğunu kanıtlamak içindi. Tanrı; Adem’in bu işinden memnun kaldı.:papatya:fishviolet

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !jesus…