Re: Ailenin Gerçek Umudu İçin Öyküler

#29355
Anonim
Pasif
fırat çölgeçen;6376 wrote:
Çocuklara okunmak ya da okumayı bilen çocuklarımız için Kutsal Kitap’tan onların anlayabilecekleri düzeyde öyküler ya da anlatımlar yazacağım. Okumayı bilmeyen çocuklarımıza burada yazacaklarımı okursanız; Rab’de sevinirim.

Tanrı,daha önce olduğu gibi, bugün de bizimle konuşuyor. Kutsal Kitap; Tanrı’nın sözüdür. Tanrımız; bilmemiz gerekenleri peygamberleri aracılığıyla bize iletmiştir.

Kutsal Kitap’ımızda yazılı olan herşey gerçek ve doğrudur. Tanrı, yalan söylemez. Bize vaat ettikleri değişmez. Kutsal Kitap’ı Tanrı yazdırmıştır. Kutsal Kitap’ın ne söylediğini, her zaman , dinlemeliyiz.

Tanrı’nın kim olduğunu; bizim kim olduğumuzu ve O’nu nasıl tanıyabileceğimizi ki; Tanrı, Kutsal Kitap’ımızda bize açıklar. Tanrı; bize Kendisi hakkında bilmemiz gerekenleri söylemektedir. Bizim neden yeryüzünde olduğumuzu ve gelecek yaşamda ne olacağımızı anlatır. Bizim için tasarılarından söz eder.Tanrı; bizim için, her an umuttur.Bunu unutmamalıyız.

Şimdiden bütün inanlılara teşekkür ederim. İnanlı olmayanların da dikkatle okumasını öneririm. Zira; Kutsal Kitap’ta şunlar yazılıdır:

” Ben Yahveyim, adım budur. Benim yerime putların yüceltilmesine, putlara şükran sunulmasına razı olmayacağım. “

“Doğudan ve batıdan olan herkes benden başka Rab olmadığını bilsin. Rab benim ve benden başka Rab yoktur. “

” Kutsal, kutsal, kutsaldır, gücü her şeye yeten Rab Tanrı ! “

” Dağlar var olmadan, henüz evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuza dek Tanrı sensin. “

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.hisusa

Bu Kutsal Kitap Öykü tarzında yazılara başlarsan en başta beni sevindirirsin. Çünkü oğullarıma değişik Yaşam Öyküleri anlatmak için fırsat verirsin bana hamdolsun