ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Çocuk – Bebek Ailenin Gerçek Umudu İçin Öyküler Re: Ailenin Gerçek Umudu İçin Öyküler

#29599
Anonim
Pasif

Adem ve Havva; Tanrı’nın buyruğunu dinlemediler. Tanrı isa- kutsaldır ve günaha kesinlikle göz yummaz. Onları; Aden bahçesinden kovdu. Bahçenin kapısına, kutsallığını korumak için elinde alevli kılıç bulunan melek koydu.

Günahtan dolayı Adem ve Havva ve de onların soyundan gelecek olanlar yaşamlarını zorlukla kazanacaklardı. Ölümsüz olacaklardı; ama, günahlarından dolayı fiziksel ölüme mahkum edildiler. Adem ve Havva’nın yiyecek bulabilmesi için, çok çalışması gerekiyordu.Havva, çocuk doğururken acı çekmesi gerekiyordu.

Tanrı; Adem ve Havva’ya sevgisini yine de gösterdi.Hayvan derisinden giysiler yaparak; onları giydirdi.Ama; en önemlisi, Aden bahçesinde Tanrı’nın yargılaması sürerken, insanoğlunun geleceğine ilişkin bir umut ışığı verildi. Tanrı; bizim günahlarımız için ölecek ve şeytanı yenecek bir Kurtarıcının geleceğini; böylece bağışlanacağımızı ve de tekrar Tanrı’nın ailesine dönebileceğimizi gösterdi.

Kutsal Kitap, şunu diyor: ” Kan dökülmeksizin bağışlama olmaz. ” iman ettim Günahlarımız için ölecek Kurtarıcının gelişine kadar geçen zaman içerisinde , günahların bağışı için tek yol kusursuz bir hayvanın kurban edilmesiydi. Ne var ki, hayvan ” kanının dökülmesi ” gerçekten günahı silemezdi. Tanrı; bunu, yalnızca günahlarımız için, kusursuz kurban olarak Kurtarıcı İsa Mesih’ten dolayı kabul etti.

Kutsal Kitap şöyle yazar:

” Çünkü günahın ücreti ölümdür. “
” Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. “

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! tanri sevgidir rabbe hamdolsun