Re: Aile

#28645
Anonim
Pasif

Değerli Kardeşlerim,

Kutsal Kitap, imanı tarif eder “Şimdi iman, ümit edilen şeylere itimat, görünmeyen şeylere kanaattir.” (İbr. 11:1) ama imandan her zaman aynı anlamda söz etmez. Hiçbir gerçek ahlaksal ya da ruhsal karşılık vermeden Kutsal Kitap’ın gerçekliğine entelektüel olarak kabulden oluşan tarihsel imandan söz eder. Bu tür bir iman gerçeği ciddiye almaz ve ona karşı gerçek bir ilgi göstermez. Elçilerin İşleri 26:27, 28; Yakup 2:19.

Ayrıca, vicdanın bazı dürtüklemeleriyle ve duyguların heyecanıyla dinin gerçeklerini kabul eden ama yeniden doğmuş bir yürekte kök bulmayan geçici imandan da söz eder. Buna geçici iman denir, Matta 13:20, 21, çünkü kalıcı bir niteliği yoktur ve sıkıntı ve zorluk günlerinde kendini koruyamaz.

Ayrıca İbraniler 6:4-6; 1.Timoteyus 1:19, 20; 1.Yuhanna 2:19. Kutsal Kitap ayrıca, kişinin kendisi için bir mucizenin gerçekleşeceğine olan inancı olan mucizesel imandan söz eder, Matta 8:11-13; 17:20; Markos 16:17, 18; Yuhanna 11:22, 40; Elçilerin İşleri 14:9. Bu imana kurtarıcı iman dahil olabilir ya da olmayabilir.

Son olarak, Kutsal Kitap kurtaran imandan söz etmekle kalmaz aynı zamanda bunun gerekliliğini vurgular. Yeri insanın yüreğidir ve kökleri yeniden doğmuş hayattadır. Tohumları yeniden doğuşta ekilmiştir ve yavaş yavaş aktif bir iman olarak çiçek açar. Kutsal Ruh aracılığıyla müjdenin gerçekliğine inanç ve Tanrı’nın Mesih’teki vaatlerine gönülden güven olarak tanımlanabilir.