#31640
Anonim
Pasif

Adem ve Havva…
Tanrı Adem’in yanına ikinci, üçüncü, dördüncü birer zevce koymadı. Başka alternatifler sunmadı.
O’na “Havva’yla geçinemezsen bırak, benden başka bir eş iste!” demedi.
Geçinemezsek boşanırız diyerek evliliğe giren çiftler günümüzde hiçte az değildir.
Neler olmaktadır?
Marketten bir kutu deterjan almakmıdır evlilik?
Bir çeşidi iyi değilse başkasını denerim düşüncesi ile yola çıkılmaktadır.
Çiftler arasında giderek egemen olan bu tür düşüncelerin sonucu gam ve hüsrandır.
Bir genç, “Sırtımda yumurta küfesi mi taşıyorum sanki?” diyor.
Evet arkadaş, yumurta küfesinden daha çok itinayı gerektiren sorumluluğu yüklendin.
Atmış olduğunuz bu adım, sizleri kutsal bir bağla bağlayacaktır.
Ailenize göstermiş olduğunuz sevgi ve sadakatin karşılığını kat kat alacaksınızdır.

Evlilik, hiç kopmayan bir sevgi bağı olabilmelidir.
İncil’deki bu öğreti bizlere ışık olmalıdır.
1.Ko.13: 4-7 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.
Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez,
kötülüğün hesabını tutmaz.
Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir.
Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.

Evlilik bağını kuran Rab’bimiz onun ebedi olmasını arzuladı.
Hiçbir etken evliliği ve aileyi etkilememelidir.
Sevgi, sevgi, sevgi temeli önemlidir.
Günümüzde çokevliliğe, dost ilişkilerine, metres ve cariye hayatına, kadını kiralamaya, sıkça rastlanılmaktadır.
Ben merkezli bu birliktelikler geçici soğuk, bencil, okşayıcı duygulardan başka birşey değildir.

Evlenmeksizin kurulan birliktelikler, birlikte yaşama çabaları ise;
Bizleri sağlıklı ortamlarımızdan uzaklaştırır, düzensiz yaşama sürükler, karmaşa içerisinde bırakır.
İçsel olarak ruhumuzu, öz varlığımızı farkında olmadan çürütür ve yok eder.
Tutulan bu yolda tehlikeli kazaların olması olasıdır.
Bir evlilik danışmanının masasında bir ilke var:
“Karşındakini mutlu kıl, mutluluk bul!”
Tanrı insanlığa eşsiz bir kurtarıcı gönderdi.
Bencil insan O’nu Çarmıh’a çiviledi. Kurtarıcı Mesih öldü ve dirildi.
Esenlik Önderi kendisini sana ve ailene sunuyor.
Mat.19: 6 Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.”

Sevgiyleeee