Re: Ah Malatya Ah!

#28197
Anonim
Pasif

Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir.
Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.
I. Korintliler 1:8-9

Malatya’da yaşanan katliamın ardından duygu ve düşüncelerimi aktaran bu kısa yazıyı kaleme almıştım; paylaşımımın sonunda Hristiyan Birliğinin önemi ve gerekliliği üzerinde durmuştum.

Yazdıklarım hakkında yapılan kimi yorumlardan, birlik konusunun hiç anlaşılamadığını (ya da bütünüyle yanlış anlaşıldığını) gördüm. Hatta o kadar ki, kimi demagojik yorumlarda “Yehova Şahitleriyle veya Adventistlerle mi birlik olacağız?” şeklinde sorular okudum.

Bu tür hikmetsiz yorumları ciddiye almıyorum, sadece Rab’bin önüne getiriyorum, o kadar…

Yine de birlik kavramı üzerinde düşünmeye devam edilmesini gerekli gördüğümden, “bir olmaktan” ne anladığımı, Kutsal Kitap’tan ne öğrendiğimi aktarmak istiyorum:

Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun.
Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.
Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.
Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi,
beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir,
her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.
Efesliler 4:2-4

Mesih İsa'nın Elçiler ve onların aracılığıyla iman edecekler için duasını, anlamak için çaba harcayacakların dikkatine sunarım:

Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum,
hepsi bir olsunlar.
Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar.
Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin.
Bana verdiğin yüceliği onlara verdim.
Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.
Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki,
dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın.
Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını
ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum.
Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin.
Adil Baba, dünya seni tanımıyor, ama ben seni tanıyorum.
Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar.
Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye
senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.
Yuhanna 17:20-26

Ne mutlu bu Çağrı'yı [Tanrı Sözü'nü] ciddiye alanlara!..