#31732
Anonim
Pasif

Kurtarıcı İsa’nın sunduğu kayrasal affı tepen dinsel kuşaktan bazıları, İsa’yı denemek maksadıyla cinsel yolsuzluktan yakaladıkları kadını getirmişlerdi.
Yu.8: 34-35 Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa’ya, “Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı” dediler.
“Musa, Yasa’da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?”

Şeriatın bir gereğiydi taşlanması.
İsa nın düşüncesini sordular, alay edercesine. O’nu sınarcasına.
O’ndan onay beklermişcesine ikiyüzlüce danışıyorlardı.
Kadını affetmeyi hiç düşünemiyorlardı bile.
Yu.8: 7 Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, “İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!” dedi.
Çok net bir yanıt vermişti İsa.
Suçlanan kadının gözle görülür bir günahı vardı.
Peki gözle görünmeyen, gizlenen, işlendiği halde yok sayılan, görünmeyen günahların cezasını kim verecekti. Kim nasıl taşlayacaktı onları.
Farkındalardı din bilginleri ve ferisililer tüm bunların.
Sessizleştiler ve boynu bükük bir halde oradan ayrıldılar.
Kadını affedebilmişlermiydi acaba.
Elbette hayır.
Kendileri affedilebildilermi acaba.
Elbette hayır.
Yu.8: 10-11 İsa doğrulup ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?” diye sordu.
Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi.
İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!”

Kadını yargılayan bulunamamıştı.
Yargılamak isteyenlerde, kadın kadar günahkardı çünkü.
Günahları affedilen kadınsa sevinçle oradan ayrılmıştı.
Luk.6: 27-28 “Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.
Bilmeliyiz ki; yaptığımız dilekler ve dualar, herzaman günahtan üstün gelecektir.
Günahı altedecek güçtedir.
1.Yu.1: 5-10 Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur.
O’nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.
Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.
Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.
Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
Günah işlemedik dersek, O’nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O’nun sözü içimizde olmaz.

Her sorunun çözümünü bizlerden daha iyi bilen Tanrı,bizleri günahtan arındırmak için İsa Mesih’in kanını kefaret olarak sağlamıştır.
Bizler artık o kan ile; günahıntan özgür kılındık.
Gerçeği gördük ve bağışlandık.
Rab’be hamdlar olsun.

Sevgiyleeee