#30372
Anonim
Pasif

Kutsal, Kutsal, Kutsal Tanrımız, adını yüceltiriz, harikalarını, mucizelerini överiz….
Sen yaratan Tanrısın, sen yaşam veren Tanrısın, sen yarattıklarını kurtaran, sahip çıkan, onları koruyan, gözeten Tanrısın. Sen halkını bereketler, lütfunla doldurursun.
Aynı zamanda sen bağışlayan, esirgeyensin. Sen sevgi Tanrısısın.
Ey yakarışları işiten ve yanıtlayan yüce Rab’bimiz, kullarına acır ve elini göklerden yardım için uzatırsın. Şimdi Aylin kardeşimizin ablası için sana yakarıyoruz. Biliyoruz ki sen şifa kaynağısın. İradene uygunsa oğullarının ve kızlarının seslenişini yanıtlarsın. Rab şifanı diliyoruz, Rab mucizeni bekliyoruz. Vucudumuzdaki hücreleri sen yarattın. Yine onlara müdahele etme gücü sende var çünkü senin herşeye gücün yeter.
Rab sadece sana sığınıyoruz ve senden diliyoruz. Senden başka diliyecek kimsemiz yok. Rab şifa ver!
Yeşua Mesih’in adıyla..Amin