Nasıl Hristiyan Olabilirim?

Nasıl Hristiyan Olabilirim?

Evreni yöneten fizik yasaları olduğu gibi Tanrı’yla olan ilişkimizi yöneten ruhsalyasalar da vardır. Tanrı’yla irtibata geçip, O’nunla uyum içinde mutlu ve sonsuz bir yaşama sahip olabilmek için özellikle bilip, uygulaman gereken dört kural vardır:

1′nci Kural

Bilmelisin ki, başlangıçta Tanrı insanı kendisiyle uyum içinde yaşayıp, kendisini yüceltsin diye yaratmıştı. Fakat insan isyan edip, Tanrı’nın yaşamını yönlendirmesini reddedip, Şeytan’ı yeğlemiştir. Bunun sonucunda insanlık Tanrı’nın kendisi için hazırladığı görkemli yaşamı yitirmiş ruhsal bir bataklığa gömülmüştür.

2′nci Kural

Bilmelisin ki, Tanrı, insana olan sınırsız sevgi ve merhametinden dolayı onları yeniden kurtarmak ve cennete girmelerini sağlamak için bir kurtarma planı hazırlayıp uygulamaya koymuştur. Bu kurtarma planının doruk noktası olan Isa Mesih, senin ve benim kurtuluşum için göksel yüceliğinden soyunup uşak durumunu almış, aramıza gelmiştir. Tanrı’nın planı uyarınca temiz, kutsal yaşamını biz günahlı insanların yaşamına bir bedel olarak kurban etmiştir. Bizim çekmemiz gereken ölüm cezasını kendisi çekmiş ve bu şekilde bizlerin günah ve ölümden kurtulmasına yol açmıştır.

3′üncü Kural

Bilmelisin ki, Isa Mesih’in sağladığı bu kurtuluştan yararlanabilmek için, günahlı olup kendi kendini kurtaramayacağını, Tanrı’dan uzakta müşkül bir durumda, kayıp olduğunu alçakgönüllülükle kabul etmelisin. Kutsal Kitap’ın bildirdiği gibi:

“Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Rom. 3:23).

“Çünkü hepimiz bir murdar gibi olduk ve bütün doğruluk işlerimiz kirli esvap gibidir.” (Iş. 64:6).

Bu resim ve ayetlerin gösterdiği gibi sen günahlısın ve günahın nedeniyle de Tanrı’dan ve Onun bereketlerinden yoksunsun. Yargı ve Tanrısal ceza altındasın. Tanrı’yla senin aranda günah nedeniyle aşılamaz büyük bir uçurum bulunmaktadır. Tarih boyunca insanlar, kişisel çabalarıyla, iyi işler, iyi ahlak, dua, ayin, felsefe vs… yoluyla bu uçurumu aşmayı ve Tanrı’ya erişmeyi aradılar. Ama bütün bunlara rağmen başarılı olamadılar. Sonunda Tanrı’nın bizzat kendisi, yandaki resimde görüldüğü gibi bu soruna Isa Mesih yoluyla kesin bir çözüm sunmuştur:

“Isa ona dedi: Yol, gerçek ve yaşam Ben’im; benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (Yu.14:6).

“Başka hiçbirinde kurtuluş yoktur. Gök altında adamlar arasında verilmiş başka bir isim yoktur ki O’nunla kurtulabi lelim.” (Elçi. 4:12).

4′üncü Kural

Sonsuz yaşama sahip olmak için vurgulamış olduğumuz bu gerçekleri yalnızca teorik olarak bilmen yeterli değildir. Bunları ciddiyetle uygulamaya geçmelisin. Vakit geçirmeden Isa Mesih’i Rabbin, temsilcin ve Kurtarıcın olarak kabul etmeli, günahlarından tövbe ederek vaftiz olmalı ve yaşamını Tanrı’ya adamalısın.

“İsa’nın Rab olduğunu açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın.” (Rom.10:9-10).
“Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi; ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor” (Elçi. 17:30).
“Işte kapıda duruyor ve çalıyorum; eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim ve ben onunla ve o benimle akşam yemeği yiyeceğiz.” (Esin.3:20).

Eğer istersen, şu şekilde dua ederek böyle bir kararı alabilirsin:

“Sevgili Tanrım. Ben, günahlı kaybolmuş biriyim. Bağışlanmaya muhtacım. Mesih’in benim günahlarım için ölüp dirildiğine gönülden inanıyorum. Mesih’in Kurtarıcı ve Önderim olarak yaşa-mıma gelmesini istiyorum. Bütün günahlarımı affet ve beni senin bir çocuğun yap. Bundan sonra yalnızca senin için yaşamak istiyorum. Yaşamımı senin iradene göre yönlendirebilmem için bana yardım et ve bu duamı Isa Mesih’in adıyla kabul et. Amin.”.

Eğer bu duayı tüm yüreğinle Tanrı’ya yönelttiysen, emin olabilirsin ki, yalan söylemeyen Tanrı vaadi uyarınca senin bu duanı işitmiş ve senin bütün günahlarını Mesih’in adıyla silmiştir (1.Yu. 1:7-9). Tanrı önünde artık doğru ilan edilip, Tanrı’nın bir çocuğu durumuna geldin (Yu.1:12, Rom.3:23,26). Şeytan ve günaha karşı yengi durumundasın (Rom. 8:37). Daha şimdiden sonsuz yaşam güvenliğine sahip olup, Tanrı’yla yepyeni güvenlikli ve serüven dolu bir yaşama başladın (1Yu. 5:13).

Evet, Isa Mesih’i kabul ediyorum!

 

Merhabalar!

Burdaki  tövbe duasına yürekten ‘Amin’ dediyseniz o zaman İsa Mesih’e iman etmiş bulunuyorsunuz.

Bu yeni yaşamda ilerlemen için şu dört noktayı asla unutma:

  • Tanrı’nın Sözü Kutsal Kitap’ı her gün oku (2Tim.3:15-17),

  • Her gün dua et (1Sel. 5:17),

  • Kutsal Kitap’a bağlı bir Mesih Inanlıları topluluğu (Kilise) bul (Ibr.10:25).

  • Ailende ve çevrende Isa Mesih hakkında tanıklıkta bulun (Elçi. 26:17-18).

Tanrı’nın şu vaadini asla unutma:

Seni asla bırakmam, seni asla boşa çıkarmam’ (Ibr.13:5)

Tanrı Sevgidir! Amin!

 

Loading