TANIKLIKLAR

 

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.”

— İsa Mesih – (Elçilerin İşleri 1:8)

 

Loading