#29984
Anonim
Pasif

@Saba 23594 wrote:

Sayın Zakay.
Diyorsunuz ki:Matta/Markos/Luka/Yuhanna incillerinde, yüzlerce muhteşem öğreti varken;
Haham’ın rüyasından “kerâmet”(!) icad etmenin bir mantığı yoktur.


Bunu söylediğinize göre,siz o videyo’yu neden,koyduğumu kavrayamamışsınız.

Mümkündür efendim.
Hristiyan teolojisi hakkında fazlaca bilgim yok.
Size göre kavrayamamış de olabilirim.
Ama ben düşüncelerimde ısrar ediyorum.

@Saba 23594 wrote:

Ben dinde, mantık arama felsefesine pek inanmıyorum.Her şey İnanç ve İman’la gerçekleşiyor.

Bu noktadan sonra, benim size diyecek bir sözüm olamaz.
İncildeki (Matta/Markos/Luka/Yuhanna) eşsiz/muhteşem öğreti ve benzetmeleri okuyup da;
Bunun üzerine, mantıktan arınmış bir “iman” tesis etmek nasıl olur, bilemem.
İman; birtakım ön kabüllere dayanması ve subjektif olması hasebiyle, tartışmaya müsâit değildir.
Ben daha nesenel/tartışılabilir mevzûlar üzerinde yazmayı/paylaşmayı tercih ediyorum.

Saygıyla.