Re: İslam Ve Baş Kesme

#28105
Anonim
Pasif

O anda Rab’bin meleklere şu vahyi (mesajı) veriyordu: “Ben sizinle beraberim. Haydi

imanı sağlamlaştırın! Kafirlerin yüreklerine dehşet bırakacağım, hemen boyunlarının

üstüne vurun, vurun onların parmaklarına!” Enfal Suresi 8:12