Re: İsa’nın en büyük mucizesi…

#37117
Anonim
Pasif

sn. admin;

Mûcize nedir ve kime göredir ?
Tanrı’nın “Mûcize” diye değerlendirebileceği hâdiseler olmuş mudur ?
Tanrı’nın kendisi, kendi yaptığını “Mûcize” olarak görürüse, Tanrılığı kabul edilebilir mi ?

İnançlı veya inançsız; Dünyada birçok insan, dürüst bir hayat yaşayabilir.
Âdil davranışlar sergileyebilir.
Çok etkili birer hatip olabilir.
Ama bu özellikler, onları Tanrı elçisi yapmaz.
Elçiliği bir tarafa bırakalım; hukuk diplomasına sahip olmadıkları müddetçe, dürüst ve adil olmaları, yargıçlık yapmalarına dahi yetmez.

Peygamberlerin “diploma”ları da zamanın icaplarına göre Tanrı izniyle aracılık ettikleri mûcizelerdir.
Tanrı yardımı olmadan hiç bir beşerin başaramayacağı işleri başarınca, Tanrı tarafından seçildikleri anlaşılır.

Mûcize bize göredir.
Biz onları kafamızda “Büyük/küçük” diye tasnif ederiz.
Halbuki mûcizenin gerçek sahibini düşündüğümüzde, böyle bir tasnife gitmek bile ” af buyurun, kendimi kasdederk söylüyorum – âdapsızlıktır.

Misâl; efendiler efendisi MESİH’in ayağındaki bir toz zerresi dahi, İblis’i mahvetmeye yeter.
Çünki İblis’in yanında gerçek yoktur.