#30866
Anonim
Pasif
BURÇ;9691 wrote:
Konu açılmışken sormak isterim size… Şimdi hem Tevrat’tan hem de Kuran’dan bilgiler verecem ve iki farklı kaynaktan aktaracağım bilgiler ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum tabi… Söylediklerim de eğer Kuran’a göre bir yanlış varsa lütfen düzeltin.

Bildiğim kadarıyla, Tevrat’a göre Musa, Harun, Miryam kardeşlerdir. Bu kişilerin babalarının adı Amram, annelerinin adları ise de Yokevet’tir ve bu aile yaklaşık olarak M.Ö. 1200 lü yıllarda yaşadılar.

Meryem için de 0 yılında yaşadı diyelim…

Şimdi Kuran-ı Kerim Meryem için “Harun’un Kardeşi” diyor. Şimdi bu nasıl oluyor :confused: :confused: :confused:

Meryemden 1200 sene önce yaşamış Harun ile Meryem’in kardeş olabilme olasılığı yoktur.

Muhtemelen burada mecazi bir anlatım vardır diye düşünüyorum. Yani kardeş kelimesini “soyundan gelen” manasında kullanıyor olabilir mi?

Ya da Kuran-ı Kerim iki tane farklı Meryem’den mi bahsediyor? Birisi İsa’nın annesi, bir diğeri ise de Harun’un kardeşi?

Bu konuda kafam karıştı da :)

Burç kardeş, bakıyorum kutsal kitap ayetlerini bir hafiye hassaslığında didik didik araştırıyor ve küçük ayrıntıları yakalıyorsun :)

Söylediğin gibi harfi olarak İsa Mesih’in annesi Meryem’in hz. Harun’un kardeşi olması zor görünüyor. Öyleyse hz. Meryem’e mecazi olarak bu şekilde hitap edilmiş olması hem arap költürüne hem de yahudi kültürüne uygunluk arzediyor.
Belirttiğin ayette şöyle bir ayrıntı da var yalnız.
”Derken Meryem çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar ‘hey Meryem! Ne iştir?’ dediler. Ey Harun’un kardeşi, baban kötü bir adam değildi, annen de asi bir kadın değildi”
Dikkat ettiysen, hz. Meryem’e Harun’un kardeşi diyenler yahudilerdir. Belliki, hz. Meryem’i kınamak için onu, atalarından yüce birine nispet ediyorlar. Onların bu isnadı yanlış ta olabilir. Kur’an onların bu sözünü doğru olduğu için değil, onlar böyle söylediği için aktarmış olabilir.
Buna benzer bir aktarma da şeytandan yapılır. Şeytan ilahi rahmetten kovulduktan sonra şöyle der: ”Beni azdırmana karşılık senin doğru yolun üzerinde oturacağım ve insanları saptıracağım, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın.”
Şeytanın ifadesine bakılırsa, onu Allah azdırmıştır. Ama bu doğru değildir. Demekki, ayetlere bakarken cümleler kimin ağzından çıkıyor, dikkat etmek gerekiyor.