Re: İsa Mesih’in ad ve ünvanları

#29095
Anonim
Pasif

Kurtarıcı
(Josh McDowell – Bart Larson)

Eski Antlaşma’nın Tanrısı, tek Kurtarıcı’nın kendisi olduğunu söyler.


Ben Rabbim ve Benden başka Kurtarıcı yoktur’ (Yeşeya 43:11).


Yine de, Kutsal Yazılar açıkça İsa’nın Kurtarıcı olduğunu ileri sürer:


‘Çünkü senin Tanrın, İsrail’in Kutsalı, senin Kurtarıcın Rab Ben’im’ (Yeşeya 43:3).


‘Çünkü ümidimizi, bütün insanların, özellikle iman edenlerin Kurtarıcısı olan, yaşayan Tanrı’ya bağlamışız’ (1.Timoteos 4:10).
‘Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar’ (Luka 1:47).


‘…. adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlardan kurtaracak olan O’dur’ (Matta 1.21).


‘İşte, dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzu’su!’ (Yuhanna 1:29).


‘Kendimiz işittik, O’nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz’ (Yuhanna 4:42).


‘Mesih sözünü dinleyenlerin hepsi için, sonsuz kurtuluş kaynağı olmuştur’ (İbraniler 5: 9).

‘Bugün size Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu’ (Luka 2:11).
‘Pavlus, Titus’a, ‘Kutsal ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini
bekliyoruz’ (Titus 2:13) demiştir. Bu ayetin içeriği önemlidir. Aynı bölümde 12. ayet boyunca Pavlus, ‘Kurtarıcımız Tanrı’ ve ‘Kurtarıcımız İsa’ tanımlamasını dört kez kullanıyor (Titus 2:10-13; 3:4-6).