Re: İsa Mesih’in ad ve ünvanları

#29405
Anonim
Pasif

violetviolet

Yaşam Kaynağı (İsa Mesih’in ad ve ünvanları)


(Yazarlar: Josh McDowell ve Bart Larson)


Yaratılışın en önemli anı, Tanrı’nın insanı şekillendirmesi ve içine yaşam nefesini üflemesidir.


‘RAB Tanrı Adem`i topraktan Yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu’ (Yaratılış 2:7).


Tanrı, Yasa’nın Tekrarı 2:32-39’daBenden başka Tanrı yoktur!’ dedikten sonra, Kendisinin ‘yaşam verici’ olduğunu söyler. Mezmur 36:9’da şöyle der: ‘Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.’.


İsa Mesih şöyle der: ‘Baba nasıl ölüleri diriltip yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kişilere öylece yaşam verir’ (Yuhanna 5:21).


İsa Mesih, Lazar’ı diriltmeden hemen önce, ‘Diriliş ve Yaşam Ben’im’ (Yuhanna 11:25) der. Hatta daha da ileriye giderek, Sonsuz yaşam verenin kendisi olduğunu söyler: ‘Onlara


İsa Mesih, Kutsal Yazılar’ın (Eski Antlaşma’dan sözediyor) kendisine tanıklık ettiğini söyledikten sonra, ‘Yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz’ der (Yuhanna 5:40).