#29208
Anonim
Pasif

Doğruluğumuz Olan Rab
(Josh McDowell – Bart Larson)


İnsanlığın doğruluğa olan gereksiniminden ve Tanrı’nın doğruluk standartlarına ulaşamamasından dolayı ‘Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı`nın yüceliğinden yoksun kaldı’ (Romalılar 3:23).

Eski Antlaşma Yahve’nin ve Davut’un soyundan gelecek doğru bir kişiyi göndereceği önbildirisinde bulunur. ‘Doğruluğumuz olan Rab (Yahve)’.

‘O’nun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, `RAB doğruluğumuzdur*fş* adıyla anılacak’(Yeremya 23:6).

‘ O günlerde, o zamanda, Davut için doğru bir dal*fb* yetiştireceğim; Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
O günlerde Yahuda kurtulacak, Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak. O, RAB doğruluğumuzdur*fc* adıyla anılacak’ (Yeremya 33:15-16).
Eski Antlaşma’nın öğretisine göre, Davut’tan gelecek olan bu kökün, Mesih olacağı belirtilmiştir (karşılaştırınız Luka 1:32). Bu nedenle İsa Mesih’in adlarından biri de ‘doğruluğumuz olan Yahve’ dir. Yeşeya 45:24’te şöyle yazılmışıtır:

Doğruluk ve güç, sadece Rab’dedir’.