#29207
Anonim
Pasif

Işık (Josh McDowell – Bart Larson) _hac:

Işık terimi Tanrı’yı, O’nun varlığını veya esinini simgelemek üzere kullanılır. Tanrı ‘ışıktır’, ‘Sonsuz ışıktır’ karanlığı aydınlatandır’.


‘RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, Kimseden korkmam. RAB yaşamımın kalesidir, Kimseden yılmam’ (Mezmur 27:1).


‘Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım, Elinden tutacak, Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, Uluslara ışık yapacağım’(Yeşeya 42:6).


‘Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, Ay da aydınlatmayacak seni; Çünkü RAB sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak.

Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak, Sona erecek yas günlerin’ (Yeşeya 60:19-20).

‘Ya RAB, ışığım sensin! Karanlığımı aydınlatırsın’ (2.Samuel 22:29).

İsa, oldukça güçlü bir iddiada bulunmuştur. Işık olduğunu söylemekle; insanlara ışığı gösteren değil, ışığın Kendisi olduğunu ileri sürmüştür. İsa şöyle demiştir:

‘Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur’(Yuhanna 8:12).


İsa Mesih kendisi hakkında şöyle der: ‘Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler’ (Yuhanna 3:19).


Başka bir ayette İsa Mesih şöyle der: ‘Dünyada olduğum sürece, dünyanın ışığı benim’(Yuhanna 9:5).


Elçi Yuhanna, Mesih İsa hakkında şu tanıklıkta bulunur: ‘İnsanların ışığı’, ‘gerçek ışık’ ve ‘her insanı aydınlatan ışık’ (Yuhanna 1:4-9).


Tanrı sonsuz ışık olduğu gibi, İsa Mesih’ te sonsuz ışıktır.

Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak, Sona erecek yas günlerin’ (Yeşeya 60:19-20).

‘Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı`nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır’ (Esinleme 21:23).

‘Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler’ (Esinleme 22:5).