#29119
Anonim
Pasif

Yargıç (Josh McDowell – Bart Larson)


Eski Antlaşma, Tanrı’nın her bireyi yargılayacağı konusunda hiçbir şüphe bırakmıyor. ‘Kavmını yargılasın diye, göklere ve yere yukarıdan çağırıyor… Ve gökler adaletini bildirecektir, çünkü yargılayan Tanrı’nın kendisidir’. Yahve yani (Yehova)’nın yargıçlığı konusunda birçok ayet vardır. Örneğin:

Senden uzak olsun bu. Haklıyı, haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı’(Yaratılış 18:25).

‘Çünkü O geliyor! Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek’ (Mezmur 96:13).

‘Oysa sizler Siyon* Dağı`na, yaşayan Tanrı`nın kenti olan göksel Yeruşalim`e, bir bayram şenliği içindeki onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı`ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa`ya ve Habil`in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız’ (İbraniler 12:23-24).

‘Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı`yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin’ (1.Petrus 1:17).

Fakat Yeni Antlaşma’da Baba, ‘Tüm yargıyı Oğul’a’ bırakır.

‘Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul`a vermiştir’ (Yuhanna 5:22). Tüm yargının Oğul’a verilmesinin nedeni 23. ayette açıklanır.

Öyle ki, herkes Baba`yı onurlandırdığı gibi Oğul`u onurlandırsın. Oğul`u onurlandırmayan, O`nu gönderen Baba`yı da onurlandırmaz’ (Yuhanna 1:23).

Baba, Tanrı olarak mı onurlandırılmıştır? Tabii ki. Öyleyse, Oğul da aynı şekilde onurlandırılmalıdır.

Yuhanna 5.17-30 ayetleri Mesih’in tanrısallığıyla ilgili Kutsal Kitap’taki en güçlü bölümlerden birisidir. ‘Yaşayanları ve ölüleri yargılayacak’(2.Timoteos 4:1) olan İsa’dır. Tüm inanlılar ‘Mesih’in yargı tahtı’ önüne gelecekler (2.Korintliler 5:10). Romalılar 14:10 benzer bir şekilde imanlıların ‘Tanrı’nın yargı tahtına’ geleceğinden bahseder. Mesih ve Yahve (Yehova) imanlıların yüreklerini araştırır.

‘O’nun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim’ (Esinleme 2:23).

‘Ben RAB, herkesi davranışlarına, Yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için Yüreği yoklar, düşünceyi denerim’(Yeremya 17:10).

Bu ayetlere göre, İsa ve Yahve’nin tek yargıç olduğunu görüyoruz.