#29108
Anonim
Pasif

Kral
(Josh McDowell – Bart Larson)


‘Kral’ ünvanı, Tanrı’nın yüceliğini ifade etmek için kullanılır. Mezmur yazarı şöyle demiştir: ‘Çünkü Rab, yüce bir Tanrı’dır ve tüm tanrılar üzerinde yüce bir Kral’dır’ (Mezmur 95:3).

Tanrı Yeşeya 43:15’te şöyle diyor: ‘İsrail’in Yaratıcısı, Kralınız Rab, Ben’im’. Mezmurlar’da, Yeşeya’da, Yeremya’da, Daniel’de, Zekeriya’da ve Malaki’de Tanrı’dan; ‘Kral’, ‘İsrail’in Kralı’ ve ‘Yüce Kral’ olarak bahsedilir.

‘Kral’ kelimesi, genelde insanlara verilen bir ünvan olmasına rağmen, Yeni Antlaşma, Mesih’ten, Eski Antlaşma’da da bahsedilen kral gibi değil, ‘Kralların Kral’ı’ diye bahseder.


‘Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralı’dır’ (Esinleme 17:14). Mesih’in ikinci gelişinde elbisesinin üzerinde ‘KRALLARIN KRAL’I VE RABLERİN RABBİ’ yazılı olacak’(Esinleme 19:16). Eski Antlaşma’da da, Yahve (Yehova) ‘Tanrıların Tanrı’sı’ ve ‘Rablerin Rabbi’ olarak anılır (Yasa’nın Tekrarı 10:17).


1.Timoteos 6:14-16’nın özel bir önemi vardır: ‘Rabbimiz İsa Mesih’in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru. Kutsal ve tek hükümdar, kralların Kral’ı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve güç sonsuza dek O’nun olsun, amin.

Burada ‘kralların Kral’ı’ ve ‘rablerin Rabbi’ olarak açıklanan kişi hem Tanrı, hem de Mesih olabilir. Eğer bu ayet, ‘Mesih’in yüceliğinden bahsediyorsa (Vahiy 1:12-18), o zaman ‘tek Hükümdar’,’kralların Kral’ı’, ‘rablerin Rabbi’, ‘ölümsüzlüğün tek sahibi’ ve ‘yaklaşılmaz ışıkta yaşayan’ Tanrı, İsa Mesih’in Kendisidir. Öte yandan, eğer bu pasaj Tanrı’dan bahsediyorsa, o zaman Mesih ve Tanrı aynı ünvanları paylaşıyor diyebiliriz. (bkz. Esinleme 17:14). Her iki durumda da, bu pasaj Mesih’in tanrısallığını kanıtlar.