#29855
Anonim
Pasif

Şifa Veren Rab (Josh McDowell ve Bart Larson) :isa:

Mısır’dan çıkış 15:26’da Yahve şöyle der: ‘Ben şifa veren Rab’bim’. Tanrı’nın yüzyıllar boyunca şifa armağanını insanlara vermiş olduğu doğru olsa da, hiç kimse bu yetkiyi İsa’nın kullanmış olduğu gibi kullanmamıştır. İlk inanlılar bu yetkiye inanmışlardı ve İsa Mesih adıyla şifa verip, insanlardan cinleri kovmuşlardı.

İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi’ (Matta 10:1).

Yuhanna O`na, “Öğretmenim” dedi, “Senin adınla cin kovan birini gördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık’(Markos 9:38).

‘Yetmişler sevinç içinde döndüler. “Ya Rab” dediler, “Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor’(Luka 10:17).

İsa’nın düşmanları korkuya düşmüştü: Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, “Tanrı hakkı için doğruyu söyle” dediler, “Biz bu adamın günahkâr olduğunu biliyoruz’(Yuhanna 9:24). Aklı başında olan hangi insan, kendi adıyla insanlara şifa verdiğini ve cinleri kovduğunu söyleyebilir? Böyle bir iddia sadece Tanrı’ya ait olan görkemi kendi üzerine almakla olabilir.

İsa, şifa gücünün bir parçası olarak, cinlere karşı yetki sahibi olduğunu iddia etmiştir (Matta 12:22-29). Cinler bile O’nun ‘Tanrı’nın Kutsal’ı ve ‘Tanrı’nın Oğlu’ olduğunu itiraf ederler.

‘Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, “Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?” diye bağırdı. “Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı`nın Kutsalı`sın sen!’ (Markos 1:24).

‘Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, “Ey Nasıralı İsa, bırak bizi! Bizden ne istiyorsun?” diye bağırdı. “Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı`nın Kutsalı`sın sen!(Luka 4:34).

İlk inanlılar topluluğu, tüm meleklerin, hükümranlıkların ve güçlerin O’na itaat ettiğini anlamıştı.

‘Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı`nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler O`na bağlı kılınmıştır’(1.Petrus 3:22).

Elçilerin İşleri 9:34’te Petrus felçli bir adamla karşılaştığında. ‘Eneyas, İsa Mesih seni iyileştiriyor’ dedikten sonra, İsa Eneyas’ı iyileştirmiştir. İsa Mesih göklerde Tanrı olarak şifa veriyordu.

Kutsal Yazılar, Mesih’in tanrısallığıyla ilgili güçlü bir kanıttır. İsa Mesih’e sadece, sadece Tanrı için kullanılan adlar ve ünvanlar verilir: Yahve, Tanrı, Alfa ve Omega, Rab, Kurtarıcı, Doğruluğumuz olan Rab. Tanrı’yla paylaştığı diğer ünvanlar ise Işık, Kaya, Koca, Çoban, Yaratıcı, Yaşam kaynağı, Günahların bağışlayıcısı ve Şifa veren Rab’dir.

Eğer İsa Mesih sadece Tanrı’ya ait olan adlara ve ünvanlara sahipse, yani Tanrı’ysa, o halde Tanrı’nın sahip olduğu özelliklere de sahip olması gerekirdi. Bu özelliklere sahip miydi? Kutsal Yazılar İsa Mesih’in tanrısal özelliklere sahip olduğunu öğretiyor mu?