#29815
Anonim
Pasif


Kaya (Josh McDowell ve Bart Larson) isamesih-


‘Kaya’ birçok anlama gelebilir, fakat bu tanım, Tanrı’yı simgeleyen bir terim olunca, Tanrı’daki güveni, Tanrı’daki sağlamlığı ve Tanrı’daki gücü simgeler. Musa, ölümünden önce İsrailliler’e bir şarkı bırakmıştır. Bu şarkıdan Tanrı’nın kim olduğunu ve Tanrı’nın onlar için neler yaptığını anlatmıştır. Musa’nın bu şarkıda, Tanrı için kullandığı iki ad ‘Yahve’ ve ‘Kaya’ idi. ‘Rab’bin (Yahve) adını beyan ederim. Kayamız Tanrı’ya yücelik olsun!’.

‘RAB`bin adını duyuracağım. Ululuğu için Tanrımız`ı övün!
‘O Kaya`dır, işleri kusursuzdur, Bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı`dır. Doğru ve adildir’ (Yasa’nın tekrarı 32:3-4).

Ayrıca:
Yeşurun*fo* semirdi ve sahibini tepti; Doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı, Kendisini yaratan Tanrı`ya sırt çevirdi, Kurtarıcısını, Kaya`yı küçümsedi.

Yabancı ilahlarla Tanrı`yı kıskandırıp İğrençlikleriyle O`nu öfkelendirdiler.


Tanrı olmayan cinlere, Tanımadıkları ilahlara, Atalarınızın korkmadıkları, Son zamanlarda ortaya çıkan Yeni ilahlara kurban kestiler.


Seni oluşturan Kaya`yı savsakladın, Seni yaratan Tanrı`yı unuttun’ (Yasa’nın tekrarı 32:15,18).


‘Onların Kayası kendilerini satmamış Ve RAB onları ele vermemiş olsaydı, Nasıl bir kişi bin kişiyi kovar, İki kişi on bin kişiyi kaçırtırdı?

Çünkü bizim Kayamız onların kayasına benzemez, Düşmanlarımız bu konuda yargıç olabilir’ (Yasa’nın Tekrarı 30-31).

Mezmur yazarı Tanrı’yı, ‘Kurtuluşumun Kayası’ olarak adlandırır:‘Babam sensin diye seslenecek bana, `T
anrım, kurtuluşumun kayası’ (Mezmur 89:26; 95:1).


Davut Tanrı’ya, ‘Kaya’ ve ‘İsrail’in Kayası’ olarak tapınmıştır:
‘Üçüncü gün, Saul`un ordugahından giysileri yırtılmış, başı toz toprak içinde bir adam geldi. Adam Davut`a yaklaşınca önünde yere kapandı.

Davut, “Nereden geliyorsun?” diye sordu. Adam, “İsrail ordugahından kaçıp kurtuldum” dedi’(2.Samuel 22:2-3).

‘RAB yaşıyor! Kayam`a övgüler olsun! Yücelsin kurtarıcım, Kayam Tanrım!’ (2.Samuel 22:47).


‘Tanrım, kayamdır, O`na sığınırım, Kalkanım, güçlü kurtarıcım, Korunağım, sığınacak yerimdir. Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!’ (2.Samuel 23.3).


2. Samuel 22:32’de şu soru sorulur: ‘Çünkü Rab’den başka Tanrı kimdir? Ve Tanrımızdan başka Kaya kimdir?’


Yeni Antlaşma’da da Mesih İsa’ya ‘Kaya’ ünvanı verilir. Pavlus, Musa’yla birlikte çölde olan İsrailoğulları’ndan bahsederken şöyle der:

Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih’ti’ (1.Korintliler 10:3-4).


‘Ben Horev Dağı`nda bir kayanın üzerinde, senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, halk içsin diye su fışkıracak.” Musa İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı’ ( Mısır’dan çıkış 17:6).


‘Acıktıklarında gökten ekmek verdin, susadıklarında kayadan su çıkardın. Onlara vermeye ant içtiğin ülkeye girmelerini, orayı mülk edinmelerini buyurdun’(Nehemya 9:15).


Pavlus burada simgesel olarak İsrailoğulları’nın Yahve’nin man ekmeğinden beslendiklerini (a.3), Mesih’ten içtiklerini (a.4), hatırlatıyor. Pavlus’un inancına göre, İsa Yahve’nin ta Kendisiydi.

Pavlus, Mesih İsa için ‘tökezleme kayası’ ‘seçme taş’ ‘değerli köşe taşı’ ve ‘evi yapanların reddettiği taş’ adlarını uygun görmüştür (1.Petrus 2:4-8).