#29411
Anonim
Pasif


İsa Mesih’in ad ve ünvanları

Koca

(Yazarlar: Josh McDowell ve Bart Larson)

Tanrı’ya koca ünvanının verilmesinin güzel özelliklerinden birisi de, sevgi dolu bir kocanın , eşinin gereksinimlerini karşılaması gibi, Tanrı’da insanların yüreklerindeki boşluğu ve yalnızlığı doldurmak istemektedir. Yeşeya Peygamber İsrail’e bu gerçeği şöyle hatırlatır:


‘Çünkü kocan, seni yaratandır. O`nun adı Her Şeye Egemen RAB`dir, İsrail`in Kutsalı`dır seni kurtaran. O`na bütün dünyanın Tanrısı denir’ (Yeşeya 54:5).


Hoşea kitabında, Tanrı’nın İsrail’e olan sevgisi, sadık bir kocanın, sadık olmayan karısına olan segisiyle karşılatırılır. Tanrı, yargı günü geldiğinde, İsrail’in Kendisini tekrar Koca olarak çağıracağı önbildirisinde bulunur.


‘Ve o gün gelecek” diyor RAB, ‘Bana, `Kocam diyeceksin; Artık, `Efendim’ demeyeceksin’ (Hoşea 2:16).


Eski Antlaşma’da, Tanrı nasıl İsrail’in Kocasıysa, Yeni Antlaşma’da da İsa Mesih inanlılar topluluğunun Kocasıdır. Mesih, önbildirilen ‚damadın’ Kendisi olduğunu söyleyerek, öğrencilerinin, (kendisi onlarla birlikteyken) oruç tutmak zorunda olmadıklarını belirtir:

‘Onlar da hemen ağlarını bırakıp O`nun ardından gittiler.
İsa biraz ileri gidince Zebedi`nin oğulları Yakup`la Yuhanna`yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı’(Markos 2:18-19).


‘O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek.

Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı’ (Matta 25:1).

Matta 25:1’deki bakirelerin (İnanlılar Topluluğu) ‚damat’ olan İsa Mesih’i beklemeleri söylenir.

Esinleme 21:2-9’da İsa Mesih ‚gelinin kocası’ ve göklerdeki ‘Yeni Yeruşalim’ olarak tanıtılır. Tanrı gibi, İsa Mesih de ilahi göksel Koca’dır.

‘Kutsal kentin, yeni Yeruşalim`in gökten, Tanrı`nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi.

Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı`nın konutu insanların arasındadır.

Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O`nun halkı olacaklar, Tanrı`nın kendisi de onların arasında bulunacak.
Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”

Tahtta oturan, ‘İşte her şeyi yeniliyorum’ dedi. Sonra, ‘Yaz!’diye ekledi, ‘Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir’.

Bana, ‘Tamam!’ dedi, ‘Alfa* ve Omega’ başlangıç ve son Ben’im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim.

Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak.

Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur’.

Son yedi belayla dolu yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. ‘Gel!’ dedi, “Kuzu`ya eş olacak gelini sana göstereyim.’ (Esinleme 21:2-9).