#28769
Anonim
Pasif

Yaşantımızdaki tüm sorular gibi, bunun da yanıtı İsa’nın yaşamında ve hizmetinde yatmaktadır. İsa’nın bir dünya görüşü vardı. İsa, dünyayı Egemenliğin bakış açısıyla görüyordu; biz de aynı şekilde görebiliriz. Charles Kraft, Etkin Hristiyanlık adlı kitabında, İsa’nın yaşamında bulunan ve bütün imanlıların ana ölçüt olarak kabul etmesi gereken kanıları sıralıyor. Yazar, kitabında bulunan birkaç noktayı kullanmamıza izin verdi.

1. İsa, Tanrı’nın varlığını, O’nun doğasını ve etkinliklerini kabul ediyordu. Tanrı, çocukları üzerinde tam bir yetkiye sahip olan Baba’dır. Çocuklarından tam bir sözdinlerlilik ve bağlılık bekler ve onları her zaman sever. Tanrı, yaratılışını etkin bir şekilde elinde tutmaktadır, baskı yapanların karşısındadır; insanları dışta görünen davranışlara göre değil , niyetlerine bakarak karar verir.

2. İsa, ruhsal dünyanın varlığını kabul etmektedir. Bu dünya, melekleri, cinleri ve şeytanı içermektedir. Batılı ve laik görüşler, ruhsal dünyznın varlığını ya yadsımakta ya da iyi ve kötü ruhlar arasındaki farkı görememektedir. Aynı şekilde , Kutsal Ruh’un işleyişini de göremez.

3. İsa, Tanrı’nın ve şeytanın Egemenliği olmak üzere iki Egemenlik bulunduğunu kabul etmektedir.Bu egemenlikler birbirleriyle savaş halindedir. Tanrı’nın Egemenliğinin mutlak bir yengisi vardır.

4.İsa, iki Egemenlik arasında bir güç çatışması olduğunu kabul etmektedir. Bulunduğu her yerde , özellikle öğretirken ve iyileştirirken, şeytanla çayışmaktadır. Öğrencilerini gönderirken, onların da çatışmaya gireceğini söylemektedir.

5. İsa ve izleyicileri bütün güçlerini Kutsal Ruh’tan aldılar.Böylece bizim de Kutsal Ruh’un gücüne dayanmamız için örnek oluşturdular.

6. Yöneten hizmet etmelidir.Dünyadaki önderler, yönettiği kişiler üzerinde egemenlik kurarlar. Oysa Tanrı’nın egemenliğinde bu böyle değildir.

7. İsa yalnızca Babasının gökyüzünde yaptıklarını görerekbunları yerine getirdi.Böylece dünyanın vurguladığı kendimize dayanma ve denetleme özelliklerine karşı gelmiş oldu.

8. Tanrı’nın sevgisi, hem Tanrı’ya hem de insanlara verilecek en uygun karşılıktır. Dünyadaki sevgi hem koşullu hem de geçicidir; ya duygulara ya da başarılara bağlıdır.

9. Egemenliği izlemek ve Tanrı’ya bağlılık yaşanmaya değer tek hedeflerdir.Bunlar, dünyadaki bencilce ve geçici olan öz doyum ve zevk hedefleriyle çelişkidedir.

Yukarıdaki sıralanan maddeler, İsa’nın görüşüyle birçok dünya görüşü arasındaki keskin çelişkiyi gözler önüne süren yalnızca birkaç unsurdur. Bunlar yaşantımızın her alanını etkilerler. Burada bizi en çok ilgilendiren noktalar, İsa’nın Egemenliğe ilişkin görüşlerinin müjdeciliği nasıl etkilediği, özellikle etkin müjdecilik söz konusu olduğunda ruhsal gücün nasıl çözüleceğidir.İsa, mucizeleri, belirtileri ve harikaları, Tanrı’nın arada sırada dünya düzenine karışması olarak değil, normal ve sıradan olaylar olarak görüyordu.

O halde bizler, nasıl bir dünya görüşüne sahip olmalıyız ? İsa’nın dünyaya bakışının özünü almalıyız. Sevgiyle kuşanmış güç. ( J. W . – K. S. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: