Re: Yorum Bilmi

#30424
Anonim
Pasif

Yas.Tek.32:9-11 “Çünkü RAB’bin payı kendi halkıdır, Ve Yakup O’nun payına düşen mirastır. Onu kurak bir ülkede, Issız, uluyan bir çölde buldu, Onu kuşattı, kayırdı, Gözbebeği gibi korudu. Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi, Kanatlarını gerip onları aldı, Ve onları kanatları üzerinde taşıdı.”
Ne görüyorsunuz? Musa Mısır’ı şekilsiz bir yer olarak tanımlıyor. Mısır dünya olduğu gibi şekilsizdi diyor. Bu 32. bölümde Musa şöyle diyor: Tanrı İsrail’i bu şekilsizliğin içinde gördü ve üzerlerine kapanarak onları geri getirdi. Burada bir şeyi bilmek çok önemli. Yalnız bu iki yerde konuşuyor bu konu hakkında. Burada 32’de ve Yar.1:2 de aynı şekilde konuşuyordu. Ne demek istiyor Musa İsrail’e. Mısır’ı terk ettiğiniz zaman bir kaos yeriydi. Cennet değildi. Karanlıktı ve boştu. Dünyanın olması gerekenin dışında bir yerdi. Siz orada Tanrı’nın suretine uygun olamazdınız. Köle olarak davranılıyordu orada size. Tanrı ne yapıyor Yar.ta 6 günde. Dünya bir kaos içindeydi. Tanrı’nın Ruhu burada ve bu kaosa bir çözüm getirecek. Ne yapıyor? 6 gün bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu 6 günün işlemesi çok ilginç. Üçer çift halinde. Bu iki kolonda ne yapıyor Tanrı. Önce dünyanın şekilsizliği, boşluğu ile uğraşıyor. Birinci gün Tanrı ışığı ve karanlığı yapıyor. Dördüncü gün ne yapıyor. Güneşi, ayı, yıldızları yapıyor. Formsuzdu, şimdi form geldi. Artık boş değil. İkinci gün gökteki sularla yerdeki suları ayırıyor, atmosferi ve yerdeki suları yaratıyor. Dünyaya bir form geliyor. Beşinci gün kuşları, balıkları ve deniz hayvanları yapıyor. Form yapıyor ve boşluğu dolduruyor artık boş değil. Üçüncü gün yaşı kurudan ayırıyor. Yine form veriyor. Altıncı gün bitkileri ve kara hayvanları ve insan yaratılıyor. Artık boş değil. Aslında altı gün Tanrı şekilsizlik ve boşlukla uğraşıyor Tanrı. Bunu ışıkla karanlıkla, sularla toprakları, insanları hayvanların üstüne koyuyor. Musa’nın bütün söylediği şeyler bunlar. Neden? Aslında bunlar Mısırdan çıktıkları zaman Tanrı’nın İsrail için yaptığı şeylerdi. Mısır’da hastalıklar vardı, karanlık ve ışık vardı. Hayvanlar insanların üstündeydi Mısır’da. Artık hayvanları kontrol edemiyorlardı. Bir sürü kurbağa, çekirge, böcek vardı. Kızıl Deniz’e geliyorlardı. Yahve su ile toprağı ayırdı. Toprağın görünmesini sağladı. Yaratılıştaki olayları Mısırdaki olayları anlatırken aynı dili aynı örnekleri kullandı Musa. Buna ek olarak ve Tanrı insanları üste koydu güzel bir cennetin içine. Bunu yaptığı zaman bir şey söyledi. Çok güzel. İyi, iyi, iyi ama en sonunda çok iyi dedi. İsrail bunu anlamalı ki kaos iyi değil ama bu güzel. Bunların hepsi bir düzen içinde. Lazım olan size bu. Musa’nın düşündüğü ülke neresiydi. Mısır. Bu nerede doğru olacak hepsi. Bir yerde. Yedinci gün Şabatta. Dinlenme günü. Musa’nın onları dinlenme günü olarak götürdüğü ülke Kenan. Mezmur ne diyor. Çölde onların isyanlarından dolayı Tanrı İsraillilere şöyle dedi: huzur diyarıma asla giremeyecekler. İnkar ettikleri için giremeyecekler. Musa Yaratılış hakkında yazıyordu. Şunu unutmayalım. Dünyanın yaratılışı hakkında yazan Musa idi. 21.yy insanları için yazılamadı. Antik İsrailliler için yazıldı. Onlara şunu anlatmak istiyordu. Ben yanlış yapmadım. Size kötülük yapmıyorum. İsrail beni dinleyin. Her şeyin yolunda olacağı diyara sizi götürüyorum. Çok uzun zaman yaşadınız Mısır’da. Siz karanlığın iyi olduğuna inandınız. Ben Musa sizi iyi bir yere götürüyorum. İçinde bal ve süt akan bir yere. Orada özgür olacaksınız. Musa aracılığı ile Tanrı’nın İsrail’e verdiği mesaj buydu. Sizin aracılığınızla dünyayı yeniden yaratıyorum. Size dünyaya kurtuluş getiriyor. Kaostan sizi şabat gününe getiriyorum. Kurtuluş yeniden yaratılış demek. Evreni yeniden düzenlemek demek. Bu yeni düzenlenmiş evrende Tanrı halkını yeniden düzenleyecek. YA böyle söylemiyor mu zaten. İsa dünyaya geldiğinde kurtuluş getirmiyor mu? Yuh.1.bölüm dünya nasıldı? Dünya karanlık bir dünyaydı. İsa ise dünyanın ışığıydı. İsa’yı gönderdiğinde Tanrı dünyayı yeniden yarattı. Her keresinde bir insan Mesih’e inandığında yeni bir yaratılış oluyor. 2.Kor.5:17 “Bir kimse Mesih’te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.”
Eğer herhangi biri Mesih’te ise eski gitti yeni geldi. Neden? Çünkü yeniden yaratıldı. Yeni yaratılış. Kurtuluş yeni yaratılıştır. İsa Mesih geldiğinde Vah.21 deyeni bir yerle yeni bir gök gördüm, artık deniz yoktu diyor. Tahtta oturan her şeyi yeni yapıyor. Bu bizim kurtuluşumuz. Bu nedenle Musa Yar.1.bölümü yazdı.