#30431
Anonim
Pasif

İbrahim’in hayatını beş bölüme ayırabiliriz. Birinci bölüm başlangıcı ve arka planı; ikincisi diğer insanlarla ilk irtibatları; üçüncüsü Tanrı’nın antlaşması; dördüncüsü ilişkiler; beşincisi hayatının sonu. Burada bir bağlantı var. Bazen İbrahim’in hayatını okuduğunuzda karışık gibi görüyorsunuz ama aslında bir düzen var. Birinci bölümde İbrahim’in ilk dönemine bakıyoruz. Son bölümde İbrahim’in ölümü ve çocuklarını görüyoruz. Başlangıçla son arasında bir bağlantı, bir denge var. Ondan sonraki adımda ikinci bölümde 12:4-25:4 başka insanlarla olan ilişkileri var. Aynı zamanda 4’le paralel gidiyor. 18:1-21-31’e kadar gidiyor. Ondan sonra ilk dönem ilişkileri ile son dönem ilişkilerinde bir paralel var. Bu bölümler birbirleri ile paralel gidiyor. Ortada 15-17 arasında Tanrı’nın antlaşması var İbrahim’le. Gördüğünüz gibi Musa’nın bir dengelemesi var, İbrahim’in hayatına bir düzenleme getirmiş. Bir karmaşa görmüyoruz. Genelde gördüğümüz şey şu İbrahim’in hayatında gördüğümüz esas şeyleri, Tanrı’nın vaatlerini görüyoruz. Burada olduğu gibi aynı vaatler var. İbrahim’e bereketler var burada. Başkalarına olan bereketi görüyoruz. Başkalarını bereketleme süreci. Burası biraz karışık. Yargı var, bereket var. İsrail neyi anlamalı. Hangileri kutsanmalı hangileri lanetlenmeli. Bu bölümün son öyküsüne baktığımızda İbrahim’in çağrısını okuduk. Kendi çağrıları anlamında. Diğer öykü 12:10-20 Şimdi daha önce bu öykü hakkında konuştuk. İsraillileri bir şeye inandırmak istiyorsunuz. Mısır’a geri dönmelerine engel olmak istiyorsanız. Orayı hayal etmelerine engel olmak istiyorsanız ki bunu yapıyorlardı. Hemen unuttular Mısır’ın ne kadar kötü olduğunu ve ideal olarak görmeye başladılar. Geri dönmeyi umdular. Hatta ikinci nesil Mısır’dan putlar taşıyorlardı. Yeşu bu putların yok edilmesini sağladı. İsrail için Mısır özlemi hep devam etti. Mısır’ı sürekli hayal etmelerini önlemek için İbrahim hakkında bir hikaye yazdı. Onun Mısır’daki deneyimini aktardı. İbrahim örneği İsrail için Mısır’ı yeniden gündeme getirmeyecek bir örnek. Aslında İbrahim Mısır’da bir sorun yaşamamasına rağmen ilk fırsatta Mısır’ı terk etmişti. Bu öyküyü 12:10-20 arasında. Beş bölümü var bu öykünün. Önce göçmenliğe başlıyor.
Yar.12:10 “Ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Avram geçici bir süre için Mısır’a gitti.”
Dikkat edin nasıl bir seyahat yapıyor. Musa’ya göre İbrahim Mısır’da kalmayı hiç düşünmedi. Sadece oraya küçük bir zaman için. İbranice Türkçe gibi. Kısa bir süre için gitti. Elinden geldiğince kısa bir zamanda Mısır’dan ayrılacaktı. Kenan yolculuğuna Tanrı’nın gösterdiği yere geri dönecekti. Bu İsraillilere nasıl konuştu. İbrahim’in Mısır’a gidiş sebebi bizimle aynı. Kuraklık olduğu için kısa bir süre için. İsrailliler tekrar Mısır’ı hayal etmeye başladınız. Kötü İsraillilersiniz. Çok önemli bir şeyi unutmaya başladınız. Sadece bir süreliğine oraya gitmiştiniz. Tekrar siz Tanrı’nın size gösterdiği yere gitmelisiniz. Mısır’dan ayrılmalısınız. Ama Musa’ya geri dönelim diyorsunuz. İbrahim’in yaptığının tam tersini yapıyorsunuz. Diğer ataların yaptığının tam tersini yapıyorsunuz. Bunu hatırlamalısınız. Bundan da öteye gidelim. Neden İbrahim bu kadar uzun kaldı. Firavun İbrahim’i engelledi. İbrahim’in isteği dışında bu yüzden de İbrahim mutlu değil orada olmaktan. Çocuklarını ve eşini tehdit ediyor. Bu deneyimleri bilen İsraillileri düşünün. Aslında onlar daha kötü bir tecrübe yaşamışlardı Mısır’da. Mısırlılar erkek çocuklarını nehre atarak öldürdüler. Hala Mısır’ı hayal ediyorlar. İbrahim hakkında bu şekilde konuşarak sadece firavunun tutmasından ötürü firavun iyi bir adam değildi. Musa bunları hatırlatıyor. Mısır iyi bir yer değildi. Üçüncü bölüm hikayenin dönüş bölümü.
Yar.12:17 “RAB Avram’ın karısı Saray yüzünden Firavun’la ev halkının başına korkunç felaketler getirdi.”
Tanrı Firavunun evini vurdu. İsrailliler için bu tesadüf olmuş gibi düşünebilirler ya da belki bir oyundu. Mısır’a bir takım hastalıklar mı göndermiş. Belki de Mısırlılar kendileri yaptılar birçok şeyleri. Bu Tanrı’nın yaptığı bir şey değildi diyebilirler. Ama 17.ayet onlara hastalıklarla firavunun evi vurulduğu zaman onların gününde yaptı bunu Tanrı İbrahim’in gününde yaptığı gibi yaptı Tanrı. Bu bir tesadüf değildi. Burada bir oyun yok. Bu Tanrı’nın kendi aktif eylemiydi. Yahve’nin istemiydi İsrail için. Mısır’da kalmak değildi. Yahve Mısırlıları vurdu. İsraillileri özgür kılmak için. Diğer bir konu Firavun İbrahim’i serbest bıraktı.
Yar.12:18-19 “Firavun Avram’ı çağırtarak, “Nedir bana bu yaptığın?” dedi, “Neden Saray’ın karın olduğunu söylemedin? Niçin ‘Saray kızkardeşimdir’ diyerek onunla evlenmeme izin verdin? Al karını, git!”
Musa firavunun sarayına geliyor ve tartışıyorlar. Musa diyor ki benim halkıma izin ver. Firavun sürekli olarak nedenler sunuyor. Sonra belalar gelmeye başlıyor. Musa tekrar konuşuyor. Diğer bir diyalog da sonunda firavunun oğlu ölünce Musa’yı çağırıyor ve git diyor. önce eşini ve hayvanlarını almasını istemiyor. Kendin git çölde Tanrı’na istediğin gibi tapın ama aileni ve hayvanlarını alamazsın. Ama Musa hayır her şey gitmeli diyor. Burada firavunun yaptığı bu ve Tanrı’nın felaketlerinden sonra Musa’ya ne istiyorsan al ve git diyor firavun. Buradan git.
Yar.12:20 “Firavun Avram için adamlarına buyruk verdi. Böylece Avram’la karısını sahip olduğu her şeyle birlikte gönderdiler.”
İbrahim gidiyor ve göçmenlik son buluyor. İsrailliler Mısır’ı terk ettikleri zaman efendilerinden hediyeler alıyorlar. Altınlar, gümüşler zengin oluyorlar. Yağmalıyorlar Mısır’ı. İbrahim’de aynı şeyi yapıyor. Mısır’a geldi, yalan söyledi. Zengin oldu. Tanrı firavunu vurdu. İbrahim evine gidiyor bütün hayvanları ve paralarıyla. Musa Mısır’a geri dönmek isteyen İsraillilere ne diyor? Mısır için özleminden vazgeç. Mısır’ı arkanda bırak. Hatırla İbrahim’e Tanrı ne vaat etti. Seni bereketleyeni bereketleyeceğim, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Bu öyküde Tanrı ne yapıyor? Bereketliyor mu, lanetliyor mu başkalarını? Mısırlıları lanetliyor. Çünkü İbrahim’i koruyor ve özgür bırakıyor. Mısırlılar İsraillilerin düşmanları. İbrahim bereket için geldi aslında. İsrail bunu hatırlamalı. Mısır lanetlenmiş bir yer oraya geri dönmeyin. Bugün Hıristiyanlar olarak nasıl uygulayacağız bunu. İsrailliler nasıl Mısır’a geri dönmek istediler. Köleliklerini unuttular. Bütün acılarını unuttular. İdeal olarak düşündüler Mısır’ı. YA’da tabi ki Hıristiyanlar Mısır’ı terk edip Kenan’a gitmiyorlar. Ama Mısır YA’da köleliği temsil ediyor. Hıristiyan olunca kölelikten özgür kaldınız. Nedir burada paralel olan. Kölelik ve günah. Çünkü Mısır kötü bir imparatorluktu. Antik Mısırlıların İsrail’i istismar ettikleri gibi günahta bugün inanmayanları istismar ediyor. Bizi örtüyor, bağlıyor, bize acı getiriyor. Bir gün Musa geliyor. Bizi özgür kılıyor. Peki bu Musa kim? İsa tabi ki. Bu Hıristiyan öykü. Oğul sizi özgür kılacak dedi Mesih. İsrail ona baktı. Biz İbrahim’in çocuklarıyız. Biz Mısır’dan kurtulduk zaten. İsa onlara baktı ve dedi ki Oğul sizi özgür kıldıysa gerçekten özgür kılındınız. İsa’dan gelen özgürlük günahın hükümranlığından özgürlüktür. Vaat edilen topraklara gidiş için özgürlüktür. Vaat edilen toprak neresi? Yeni yer ve yeni gök. Bu yolculukta olmamıza ve günahtan kurtulmuş olmamıza rağmen, onların sahip olduğu Musa’dan daha büyük bir Musamız olmasına rağmen ve kaç geriye bakıp o günlerin güzel olduğunu düşündünüz. Kaç kere Mısır’ı özlüyorsunuz? Kaç kere daha önce yaptıklarımı yapsam daha mutlu olurdum diyoruz? Aslında o günleri hatırlamıyorum bile. Ne kötü ve zor bir durumdaydık o günlerde. Ne kadar kötü olduğunu aklım almıyor. Günahın ışıltısı benim dikkatimi çekiyor. Ben Mısır’a dönmek istiyorum. Bu İsraillilere olan şeylerin aynısı aslında. Bu öykünün uygulaması ne. Bana uygulaması şöyle; yalnış yapmadın diyor bana Musa. İsa’yı izlemek için Mısır’ı terk ettiğinde yalnış yapmadın. Yaptığın en iyi seçimdi. Çünkü hatırlamıyormusun günah seni mahvetmişti. Sana ne yaptığını hatırlamıyor musun. Devam et. Vaat edilen topraklara ulaştığında inanılmaz olacak. Bana böyle diyor bu öykü. Çok önemli bir öykü. İsraillilerin kendilerine uygulamaları gibi biz bu öyküyü kendimize uygulamalıyız. Neden dünyaya ait şeyleri bıraktınız İsa için çünkü kölelikti bu. İsa köle sahibi değildir. Sizi özgür kıldı.