#28075
Anonim
Pasif

BÖLÜM XXXI
Son Yargı

I. Tanrı, tüm güç ve yargının Baba tarafından kendisine
verildiği İsa Mesih aracılığıyla dünyayı doğrulukla
yargılayacağı bir gün belirlemiştir. O günde yalnızca günah
işlemiş olan melekler değil, fakat tüm zamanlar boyunca dünya
yüzünde yaşamış olan her insan, düşüncelerinin, sözlerinin ve
işlerinin hesabını vermek ve bedendeyken yaptıkları iyi ya da
kötü işlerinin uygun karşılığı almak üzere Mesih'in yargı
kürsüsü önünde duracaktır.

II. Tanrı'nın bu günü belirlemekteki amacı, seçilmişlerin
sonsuz kurtuluşunda O'nun merhametinin yüceliği ve reddedilmiş
olanların lanetlenmesinde de adaletinin sergilenmesidir. O andan
sonra, doğru kişiler sonsuz yaşama girer ve Rab'bin varlığında
olmaktan gelen sevinç ve tazeliği tüm doluluğuyla alırlar. Ancak
Tanrı'yı tanımayan ve İsa Mesih'in Müjdesine itaat etmeyen
kötüler, sonsuz işkencelere atılarak, Rab'bin huzurundan ve
gücünün yüceliğinden mahrum kalarak sonsuza dek mahvolacaktır.
III. Mesih, bütün insanların günah işlemekten caydırılması ve
tanrısal olanların daha büyük bir teselli bulması için bir yargı
günü olacağına şüphe duymadan inanmamızı istemektedir. Bu
nedenle Tanrı, tüm dünyasal güveni üzerlerinden atıp, Rab'bin
ne zaman geleceğini bilmediklerinden her an ayık ve uyanık
durmaları ve tüm zamanlar boyunca “Gel Rab İsa, tez gel! Amin!”
demeye hazır olmaları için o günün zamanını insanlardan saklı
tutmaktadır.