#28074
Anonim
Pasif

BÖLÜM XXX
İnsanların Ölümden Sonraki Durumu ve Ölülerin Dirilişi

I. İnsanların bedenleri, ölümden sonra toprağa döner, bozularak
çürür. Ancak ruhları, ki ne ölür ne de uyur, ölümsüz bir öze
sahip olarak hemen kendilerini yaratan Tanrı'ya geri döner. Doğru
kişilerin ruhları, kutsallıkta mükemmel kılınmış olarak, en
yüce göklere kabul edilir, öyle ki burada ışık ve görkem
içerisinde Tanrı'nın yüzünü görerek bedenlerinin kurtuluşunun
tamamlanmasını beklerler. Kötülerin ruhları ise cehenneme
atılır, ki orada işkence ve sonsuz karanlık içerisinde kalarak
büyük yargı gününü bekler. Kutsal Yazı, bedenlerinden ayrılan
ruhlara ilişkin bu iki yerden başka bir yer tanımamaktadır.

II. Son gün, diri olanlar ölmeyecek, fakat değiştirilecektir.
Bütün ölüler kendi (ancak bu sefer farklı niteliklere sahip olan)
bedenleriyle diriltilecek ve kendi ruhlarıyla sonsuzluk boyunca
ayrılmamak üzere birleştirilecektir.
III. Aklanmamış olanların bedenleri, Mesih'in gücüyle utanç
görmek üzere, Aklanmışların bedenleri ise, Ruh'uyla, yücelik
görmek üzere diriltilecektir ve O'nun görkemli bedenine uygun
olacak bir yapıya dönüştürülecektir.