Re: İnancımızın Temelleri- Basic Christian Beliefs

#28073
Anonim
Pasif

BÖLÜM XXIX
Hükümetler

I. Tüm dünyada en yüce Rab ve Kral olan Tanrı, kendi yüceliği ve
halkın iyiliği için insanların üzerinde hükümetler
yerleştirmiştir ve bu nedenle de onları, iyilerin korunması ve
teşvik edilmesi, kötülerin ise cezalandırılması için kılıcın
gücüyle silahlandırmıştır.

II. Bir hükümet kademesinde görev yapmaya çağrılırlarsa,
Hıristiyanların bunu kabul etmeleri yasaldır. Bu görevin
yapılması sırasında kutsallığı, adaleti ve esenliği toplum
yararı için konulmuş yasalara uygun olarak korumaya özellikle
dikkat etmelidir; dolayısıyla bu amaca hizmet etmek üzere, artık
Yeni Antlaşma altında olarak, adil ve gerekli durumlarda yasal olarak
savaşa girebilirler.

III. Hükümetler, Söz'ün ve Sakramentlerin yönetimlerini,
Göklerin Krallığı'nın anahtarlarını kendi yetkilerine alamaz
ve imanla ilgili konulara en küçük şekilde bile karışamazlar.
IV. Hükümetler için dua etmek, yönetimde bulunanlara saygı
göstermek, vergilerini ve diğer gerekleri ödemek, kanunlara
uymak ve yetkililere boyun eğmek vicdan nedeniyle kişilerin
görevidir. Dinsizlik ya da din farklılığı hükümetin adil ve
yasal yetkisini geçersiz kılmaz; ne de insanları bu yönetimlere
boyun eğme yükümlülüğünden özgür kılar Ayrıca, kilisesel
görevlilerde bunun kapsamı dışında değildirler, ne bu
yönetimlerin yetkisi ne de onların hükmü altında olan insanlar
üzerinde Papa'nın yetki ve yargı hakkı vardır; tüm bunlardan da
öte, sapkın oldukları yargısıyla ya da başka bir fikir üzerine
Papa'nın onları yetkilerinden ya da yaşamlarından alıkoyma
yetkisi yoktur.