#28070
Anonim
Pasif

BÖLÜM XXVI
Vaftiz

I. Vaftiz, İsa Mesih tarafından verilmiş Yeni Antlaşma'ya ait bir
sakramenttir ve vaftiz olan kişinin yalnızca gözle görülen
Kiliseye kati katılışını göstermekle kalmaz; fakat aynı zamanda
kişi için Mesih'e aşılanışının, yenilenişinin,
günahlarının bağışının ve İsa Mesih aracılığıyla
kendisini Tanrı'ya vererek yeni bir yaşam sürmeye başlamasının
ve lütuf antlaşmasının işareti ve mührüdür. Bu sakrament,
Mesih'in buyruğu uyarınca Kilisesinde dünyanın sonuna dek
uygulanmalıdır.

II. Bu sakramentte kullanılacak olan dışsal unsur su olup, vaftiz
olacak kişi, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla, yasal olarak
kilise tarafından atanmış bir kilise ihtiyarı tarafından tamamen
suya batırılarak vaftiz edilmelidir.

III. Kutsal Yazılar'da olduğu gibi vaftiz olacak kişinin suya
batırılması şarttır. Kişinin üzerine su dökerek ya da su
serperek yapılan vaftiz doğru olmaz.

IV. Yalnızca Mesih'e iman ve itaat eden kişiler vaftiz olabilir.
Mesih'e iman etmeyenler vaftiz olamaz. Mesih'e iman edip
Hıristiyan olan kişilerin çocukları ve bebekleri bilinçli bir
şekilde iman edinceye kadar vaftiz olamazlar.

V. Tanrı'nın buyruğunu küçümsemek ya da göz ardı etmek
büyük bir günah olsa da, bir kişinin vaftiz olmaksızın yeniden
doğmasının, ya da kurtulmasının mümkün olmaması anlamında
lütuf ve kurtuluş vaftize ayrılmaz bir şekilde bağlı değildir.
Diğer taraftan da vaftiz olan her kişinin yeniden doğmuş olduğunu
kesin olarak söylemek mümkün değildir.
VI. Vaftiz sakramenti herhangi bir kimseye tek bir kez
uygulanmalıdır.