#28068
Anonim
Pasif

BÖLÜM XXIV
Hıristiyanlar'ın Birlikteliği

I. Başları olan İsa Mesih'le, O'nun Ruh'u aracılığıyla
iman yoluyla birleşmiş olan tüm kutsallar, O'nunla birlikte
lütfunda, acılarında, ölümünde, dirilişinde ve yüceliğinde
paydaşlık içersindedirler ve birbirlerine sevgiyle bağlı
olduklarından, armağanlarını ve lütuflarını paylaşırlar. Hem
içsel hem de dışsal insanda, birbirlerinin iyiliği için ister
özel ister halk arasında olsun, gerekli sorumlulukları yerine
getirmekle yükümlüdürler.

II. Kutsallar, inançları gereği, tapınmada ve kendilerinin ruhsal
gelişimine katkıda bulunan diğer eylemleri yaparken ve ayrıca
kendilerine has farklı armağan ve gereksinimlerine göre birbirlerini
dışsal konularda rahatlatırken kutsal bir paydaşlık ve birlik
oluşturmalı ve bunu korumalıdırlar. Öyle ki bu beraberlik, Rab
İsa'nın adını anan bütün insanlara her yerde sunulmalıdır.
III. Kutsalların Mesih'le olan bu beraberlikleri, onları Tanrısal
özyapının ortakları yapmaz ya da bu anlamda Mesih'le eşit
kılmaz. Bu anlam saygısızlık ve küfür anlamına gelir. Ne de
kutsalların birbirleriyle olan bu beraberlikleri, her birinin özel
olarak sahip olduğu mal varlığındaki ünvan ya da saygınlığı
ortadan kaldırır ya da bozar.