#28067
Anonim
Pasif

BÖLÜM XXIII
Kilise

I. Gözle görülmeyen evrensel kilise, Baş olan Mesih'in yetkisi
altında geçmişte, şu an ve gelecekte toplanan tüm seçilmişlerden
oluşur. Kilise her şeyi dolduranın doluluğu; O'nun eşi ve
bedenidir.

II. Gözle görülen kilise de, müjdenin yetkisi altındadır. (Bu
kilise, önceden yasa altında olanlar gibi tek bir ulusla kısıtlı
değildir). Bütün dünyada aynı gerçek inancı benimsemiş
olanlardan oluşur. Kilise, Rab İsa Mesih'in krallılığıdır;
Tanrı'nın evi ve ailesidir. Mesih dışında bir kurtuluş
olanaksızdır.

III. Gözle görülen bu Evrensel kiliseye Mesih, bu yaşamda
dünyanın sonuna kadar kutsalların toplanması ve yetkinleştirilmesi
için Tanrı'nın hizmetini, Kutsal Yazılar'ı, ve sakramentlerini
vermiştir. Vaadi uyarınca Kendi varlığıyla ve Ruhuyla, bunları
yerine getirmeye yeterli kılar.

IV. Bu Evrensel kilise bazen daha fazla bazen daha az görünür
olmuştur. Bu Kilisenin üyeleri olan bazı Kiliseler, Kutsal Kitap
doktrininin öğretilmesine ve kabul edilmesine, buyruklara uyulmasına
ve tapınma toplantılarına göre daha az, ya da daha fazla paktır.

V. Gökyüzünün altındaki en pak kiliseler bile hem yanlışlığa
hem de karışıklığa açıktır; bazıları öylesine
bozulmuşlardır ki, artık Mesih'in kilisesi değil Şeytan'ın
havraları haline gelmişlerdir. Ancak her şeye rağmen, yeryüzünde
Tanrı'ya, O'nun isteğine göre tapınan bir kilise daima
varolacaktır.
VI. Kilisenin, Rab İsa Mesih'ten başka bir başı yoktur.
Roma'daki Papa da, hiçbir şekilde bu Kilise'nin başı olamaz.