#28060
Anonim
Pasif

BÖLÜM XVI
İyi İşler

I. İyi işler yalnızca Tanrı'nın Kutsal Sözü'nde açıklanan
işlerdir. Sözün onaylamadığı, insanlarca ortaya çıkarılmış,
kör bir heyecanla ya da iyi niyet gösterisi şeklinde olanlar
değildir.

II. Bu iyi işler, Tanrı'nın buyruklarına itaat etmek amacıyla
yapılırsa, gerçek ve yaşayan bir imanın meyvelerini ve
kanıtlarını oluştururlar : İmanlılar bu işler aracılığıyla
şükranlarını gösterir, güvencelerini güçlendirir,
kardeşlerini bina eder, müjdenin gerçeğini çekici kılarlar,
düşmanlarının ağzını kapatırlar. Tanrı'nın önceden
hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış
olan bu kişiler Tanrı'yı yüceltirler ve bu kutsallık
meyvelerine sahip olarak en sonunda sonsuz yaşama kavuşurlar.

III. İyi işler yapma yetileri kendilerinden değil, Mesih'in
Ruhu'ndan kaynaklanmaktadır. Ve bunları yapmak üzere yeterli
kılınmaları için, önceden almış oldukları lütufların yanı
sıra Tanrı'yı hoşnut eden şeyleri arzulamak ve yapmaları için
aynı Kutsal Ruh'un Kendisinin onların içinde çalışması
gerekmektedir Ancak Ruh'un işleyişi dışında herhangi bir
sorumluluğu yerine getirmeleri gerekmiyormuş gibi ihmalkar
olmamalıdırlar; tersine içlerinde bulunan Tanrı lütfunu
alevlendirmede itinalı olmalıdırlar.

IV. Bu hayatta itaatin en yüksek derecelerine ulaşmış olan insanlar
bile, Tanrı'nın istediklerinden çok daha fazlasını yapmakta
yetersiz kalırlar. Gerçekte bu kişiler, yapmakla yükümlü
olduklarının büyük bir kısmını yerine getirmekte
başarısızdırlar.

V. Gelecekte açıklanacak olan görkem ile iyi işler arasındaki
büyük oransızlıktan ve Tanrı'yla bizim aramızdaki büyük
ayrılıktan (uzaklıktan) ötürü en iyi işlerimizle bile
günahların bağışını ya da Tanrı'dan gelen sonsuz yaşamı
kazanamayız ve bunlar aracılığıyla ne her hangi bir kazanç
sağlayabilir ne de önceki günahlarımızın hakkettiği bedeli
tatmin edebiliriz Ancak yapabildiğimiz her şeyi yerine
getirdiğimizde bile zaten bizden istenmiş olan yükümlülükleri
yerine getirmiş oluruz ve yine değersiz hizmetkarlar olarak
kalırız. Bu yaptıklarımız iyi olduklarından O'nun Ruhu'ndan
çıkarlar; fakat bunlar bizim tarafımızdan yapıldıklarından
ötürü lekelidirler ve Tanrı yargısının şiddetine dayanamayacak
kadar zayıflık ve yetersizlikle karışık durumdadırlar.

VI. Bu nedenle, imanlılar Mesih aracılığıyla kabul
edildiklerinden, iyi işleri de O'nda kabul edilir; ancak bu,
onların şimdiki yaşamda Tanrı'nın gözünde tamamıyla
suçlanamayacak ve reddedilemeyecek konumda oldukları için değildir;
fakat her ne kadar birçok zayıflık ve eksikliklerle dolu olsa da
içtenlikle yapılan işleri Tanrı Kendi Oğlu'nda değerlendirerek
kabul etmekten ve ödüllendirmekten hoşnut olmaktadır.
VII. Yeniden doğmamış olan insanlar tarafından yapılan işler, her
ne kadar bunların yapılması Tanrı tarafından buyrulmuş ve hem
kendilerine hem de diğerlerine fayda sağlıyor olsa da, imanla
paklanmış bir yürekten çıkmadıkları; ne doğru bir tavırla,
yani Söz'e uygun bir şekilde; ne de doğru bir amaç uğruna, yani
Tanrı'nın yüceliği için yapılmadıklarından günahlıdırlar
ve Tanrı'yı ne hoşnut edebilir ne de kişinin Tanrı'dan
herhangi bir lütfu almasını sağlayabilirler Ne var ki bu işlerin
göz ardı edilmesi daha da günahlıdır ve Tanrı'yı daha fazla
hoşnutsuz eder.