#28059
Anonim
Pasif

BÖLÜM XV
Kutsallaşma

I. Etkin şekilde çağrılmış ve yeniden doğmuş olanlar,
içlerinde yeni bir yürek ve yeni bir ruh yaratılmış olarak
Mesih'in ölümü ve dirilişinin mükemmelliği sayesinde,
içlerinde yaşayan Söz ve Ruh aracılığıyla hem gerçekte hem de
kişisel olarak kutsallaştırılırlar, günah bedeninin tüm
egemenliği yok edilir, bunun tutkuları artan derecede
zayıflatılır ve öldürülür; kendileri ise gerçek kutsallığı
yaşayabilmeleri için kurtuluştan doğan bütün meyveler de giderek
daha fazla canlandırılır ve güçlendirilir. İşte, bu gerçek
kutsallık olmaksızın hiç kimse Rab'bi göremeyecektir.

II. Bu kutsallaşma tamdır ve kişinin tüm varlığını içerir;
ancak insanın her kısmında halen bozulmuşluğun kalıntıları bir
dereceye kadar bulunduğundan kutsallaşma bu yaşamda mükemmel
değildir; ve bu nedenle, benliğin Ruh'a Ruh'un da benliğe
aykırı olanı arzulaması ile barışın imkansız olduğu sürekli
bir savaş ortaya çıkmaktadır.
III. Bu savaş içerisinde, geriye kalan günahlı benlik belli bir
süre için galip gelse de; Mesih'in Ruhu'nun sürekli olarak
sağladığı güç sayesinde yeniden doğmuş olan kısım galip gelir
ve böylece kutsallar Tanrı korkusunda kutsallıkta yetkinleşerek
lütufta olgunlaşırlar.