Re: İnancımızın Temelleri- Basic Christian Beliefs

#28058
Anonim
Pasif

BÖLÜM XIV
Evlatlığa Alınma

I. Tanrı, Kendi biricik Oğlu İsa Mesih'te ve O'nun için,
aklanmış olan herkesi evlatlığa alınma lütfuna ortak
kılmıştır , aklananlar bu suretle, Tanrı çocuklarının
sayısına dahil edilirler, bunun getirdiği özgürlük ve
ayrıcalıklardan faydalanırlar , Tanrı'nın ismi onlar üzerine
yazılır, evlatlık Ruhu'nu alırlar, lütuf tahtına cesaretle
yaklaşabilirler, “Abba Baba” diye seslenebilme gücü verilir,
Tanrı onlara acır, korur, gereksinimlerini karşılar ve bir
Baba gibi onları terbiye eder. Ancak asla atılmazlar, fakat
kurtuluş günü için mühürlenirler ve sonsuz kurtuluşun
mirasçıları olarak vaatleri miras alırlar .