Re: İmanımı Aileme Açıkladım..

#30755
Anonim
Pasif
real;9526 wrote:
anneme ve yakın 2 arkadasıma soledim
babama soleyemedim soleyememde rabbe hamdolsun
en kısa zamanda yüce isa babamızın iziniyle vaftiz olmak istiyorum
esenlikle kalın

Sevgili Real,
İsa Mesih’e iman ettiğini açıklamakla, O’na gereken yüceliği vermişsin. Rab seni bolca bereketlesin ve korusun. İsa Mesih’e iman etmek, bir yüz karası ya da utanılacak bir şey değildir. İsa Mesih’e iman etmek demek, Tanrı’yla barışmak, ve sonsuz cehennem yargısından kurtulup, sonsuz yaşama geçmek demektir. Bir kişi İsa Mesih’e iman edince karanlıktan ışığa, sonsuz ölüm yargısından sonsuz yaşama geçer. İsa Mesih o kişinin yaşamını değiştirmeye başlar ve yepyeni biri olur, ondaki ışık parlamaya başlar. O kişinin çevresindeki insanlar, yakınları onun yaşamındaki değişikliğin farkına varırlar ve kafalarında soru işaretleri oluşur. O zaman onlara tanıklık edip, İsa’yı müjdeleyebiliriz ve bizdeki degisikligin nedenini acıklayabiliriz.

İsa Mesih’in bu konuda neler söylediğine bir bakalım:

‘İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam`ın önünde açıkça kabul edeceğim.


İnsanların önünde beni inkâr edeni, ben de göklerdeki Babam`ın önünde inkâr edeceğim’ (Matta 10:32´33).‘Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez.
Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar.Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız`ı yüceltsinler’ (Matta 5:14-16).İnsanın yaşamındaki vermesi gereken en önemli kararlardan birisi de İsa’ya iman etmektir. Bu karar herkes tarafından alkışlanarak karşılanmaz. Yeni iman eden kişi bazen çok sert tepkiler alır, hor görülür, dışlanır, kovulur, kötülüğe maruz kalır, hatta öldürülür. Buna ‘İsa uğruna elem çekmek’denir.
‘İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar.

Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz.

Sizleri mahkemeye verdiklerinde, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek.

Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız`ın Ruhu olacak.

Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya başkaldırıp onları öldürtecek.


Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu* gelinceye dek İsrail`in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız.


Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir.
Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baalzevul* derlerse, ev halkına neler demezler!”
Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur.

Size karanlıkta söylediklerimi, siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı, damlardan duyurun.
Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı`dan korkun.

İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanız`ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez.


Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.
Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.
İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam`ın önünde açıkça kabul edeceğim.


İnsanların önünde beni inkâr edeni, ben de göklerdeki Babam`ın önünde inkâr edeceğim’ (Yuhanna 10:17-33).
Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir.


Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir.
Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.

Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur.

Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır.

Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır’ (Matta 10:37:42).

İman yaşamında İsa Mesih’in gücünü ve zaferini diliyorum.

Sevgilerimle