#30572
Anonim
Pasif

Bir kişinin iman edip, yeniden doğmasıyla tamamen kurtulmuş olunmadığını son bir haftada yaşadığım, kişilerden gördüğüm sert tepkilerle bir daha anladım. Rab ile sürekli konuşmamın yanı sıra; Rab’deki kardeşlerime danıştım,onların fikirlerini aldım. Rab’bin yardımıyla ve de kardeşlerimin teşvik edici sözleriyle şeytana ve onun karanlık güclerine boyun eğmedim. Bana sabrı, dayanma gücünü , anlayışı ve teselliği sağlayan Rab’bime yücelik olsun. Bir kardeşimin dediği gibi,büyük bir denenme yaşadım. Zira hiç düşünemeyeceğim ve bekleyemediğim olay ve olgularla , bir anda karşı karşıya kaldım. Tek dayanağım , koruyucum olan Rab’be sıkıntılarım için teşekkür etmekten ve onu yüceltmekten, başkalarının yüreğine dokunması için yaptığım yakarışlara Tanrı’nın yanıt verdiğini bir kez daha yaşayarak tanık oldum.Her daim övgüler, Rab’be olsun.

Gerçek olan, her zaman duada kalmak ve uyanık olmak. Şeytanın ele geçirdiği fırsatları kullanmasına izin vermemek. Bedensel arzu ve isteklere boyun eğilmemesi ve dünyasal yaşamın benliği zehirleyeceği şeylerden uzak durarak; dar kapıdan geçmek için ne gerekiyorsa onu yapmak. İşte bu, bir inanlıya, huzuru, mutluluğu ve sonsuz yaşamın sevgisini içinde sürekli hissetmesine neden olduğunu bana, bir daha, gösterdi. Düzenli olarak kelamı okumaktan, Tanrı ile konuşmaktan, kilise ile birlikte olmaktan asla vazgeçmeyelim. Tanrı bizimle olduğu için asla şeytan bizi yenemeyecektir.Asla ve asla sıkıntıya düştüğümüzde, O’na yüz çevirmeyelim. Mabedi olan vücudumuza zarar veren dünyasal şeylere karşı kapalı olalım ve de Tanrı ile birlikteliğimizi südürelim.

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? jesus… rabbe hamdolsun