Re: Yaşam Kaynağı Sıvı

#28425
Anonim
Pasif

Herkes emin olmalı ki, bağışlanma bir peri masalı ya da bir dilek değildir. Sarsılmaz bir temele ve İsa Mesih’in kurtaran kuraban olarak tarihte yerini almasına dayanır: ” Bizleri tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna… öldü. ” ( 1. Pe. 3:18 ) Çarmıh bir kurgu, bir masal değildir. Gerçek kan, gerçek toprağa düştü. Bu gerçek kan, gerçek günahkarlara gerçek bir arınma, hatta daha fazlasını sağlıyor.

İsa’nın kanı aracılığıyla bize sağlanan bazı önemli gerçekleri açıklamak istiyorum. Tanrı’nın Sözü’ne daha derinden baktıkça; bu gerçeğin daha şaşırtıcı ve olağanüstü olduğunu görürürz.

Tüm Kutsal Kitap boyunca İsa’nın kanı dışında hiçbir kana ” değerli ” denilmiyor ( 1. Pe. 1:19 ). Günahların bağışlanması için milyonlarca hayvan kurban edilmişti. Ama; onların kanı değerli değildi. Eski Antlaşma’da kurbanlar adandıktan sonra kesilir ve sunağın yanına yığılırdı. Ama bunların gücü, yoktu.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) hac5 tanri sevgidir