ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Kurban Yaşam Kaynağı Sıvı Re: Yaşam Kaynağı Sıvı

#28990
Anonim
Pasif

hac5 Şimdi ikinci soruya geliyoruz: O’nun gücünün bütün doluluğunu yaşamlarımızda nasıl yaşayabiliriz ? Golgota’da bizim için başını eğip ölen Kişi’ye baktığımızda bunun yanıtını kalbimizin vereceği kesindir. – sadece O’nu yöneten tutuma sahip olmaya istekli olarak ve İsa Kendisininkini eğdiği gibi biz de boyunlarımızı kırılmışlık içinde eğerek. Kuzu’nun davranışı nasıl bu kana güücü veriyorsa, bizlerde Kuzu’yla aynı tutuma sahip olmakta istekli davranmakla ve ancak bu katılımı istemekle Kuzu’nun tüm gücünü yaşamlarımızda tanıma ve tatma olanağına kavuşabileceğiz ve bizler de Kuzu’nun tutumuna ortak olabiliriz, çünkü bu tutum İsa’nın ölümü aracılığıyla bize geçebilir kılınmıştır. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır , şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim gibi Gal. 5’de sözü edilen Kutsal Ruh’un meyvalarının tümü Kutsal Ruh’un bizi kendisiyle doldurmak istediği Rab İsa’nın Kuzu gibi karakterinin dışavurumundan başka bir şey değildir. Rab İsa’nın Tanrı’nın tahtına yükseldiği halde hala Kuzu olduğunu unutmayalım ( Bunu bize İncil’in Esinleme bölümü söyler ) ve İsa Kendi Karakterinin içimizde yaşamasını ister. ( Roy HESSION )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: