Re: Yaşam Kaynağı Sıvı

#28686
Anonim
Pasif

İnsanın bedenindeki kanın bir de başka fonksiyonu bilinir. Değil sadece yaşam temizleyiciliği, yaşam sağlayıcılığı, üstelik yaşam savunuculuğu da kanın belli başlı görevlerindendir
………. Yaratıcı kana şaşılacak bir karşı saldırı yeteneği sağladı. Yaşamı savunabilme mekanizmasına antitoksin ve başka nesneleri koydu. Çeşit çeşit saldırıcı toksiti etkisiz kılabilecek özdekleri beden sürekli olarak meydana getirir, bakteri istilasına karşı hiç ara vermeden savaşır. Bu tür saldırı başgösterince, beyaz kan hücreleri bunların belirgin görevi savunma içindir – aklı durdurucu hızla çoğalır, hemen savunma uğraşısını üstlenir.

Her fizik- kimya öğrenicisi bu gerçekleri bilir; ama birçok kişinin bilmediği Tanrısal gerçek, Rab İsa’nın kanı – bedendeki kanın istilaları püskürttüğü gibi – O’na iman edenin varlığını sürekli savunur. Şeytanla şeytansal güçlerin aralıksız saldırısına maruz kalan inanlının savunucusu o kefaret kanıdır. İncil’de son zamanlara ilişkin belirtilen peygamberlik açıklamalarından biri şeytanla Tanrı arasında süregelen amansız savaştır. İnanlıların eskatologya ile ilgili bu çetin çatışmada nasıl üstün gelebildiği şöyle anlatılır: “Kuzu’nun kanıyla ve tanıklık ettikleri sözle onu yendiler, çünkü ölüme dek canlarını sevmediler.” ( Vahiy 12:11 ). Mesih’e bağlandınsa sen de iblisin çirkin ve sarsıcı istila taktiklerini alt edebilirsin. Aklını, bedenini, ruhunu savunan o değerli kanla. ( Richard A. BENNETT )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.