#28655
Anonim
Pasif

:kiliseye: Kanın başka bir görevi, bedeni yaşatabilmek için gerekli suyu ve besiyi her yana taşımaktır. Kan her bir hücreye ve dokuya ulaşamazsa bunlar hemen ölür. Kan dolaşımı durunca, sonuç bedenin ölmesidir. Yaşamın kanda olduğu belirgindir. Bunu göz önünde tutarsak aklımız Rab İsa’nın ilginç bir sözüne gider. Kanına ilişkin konuşunca İsa, öğrencileri şaşkına döndü. O kesin yetkiyle şöyle dedi:

” İnsanoğlu’nun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmayacak. Bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Son gün onu ben dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım da gerçek içecektir. ” ( Yu. 6: 53-55 )

Öğrencilerin bu sözleri şaşkınlıkla karşıladığını bilen İsa konuyu daha yakından aydınlattı: ” Bedenimi yiyip kanımı içen bende kalır, ben de onda kalırım” ( Yu. 6:56 ).Ruhsal yaşamın öz niteliğini anlamak sevincin kaynağını bulmaktır. İsa’nın kanı günahlıları suçlarından arıtmak için döküldü. İsa’nın haç üzerinde akan kanı O’nun yaşamıyla paydaşlıkta bulunabilmemizi sağladı. Rab İsa O’nun kanını içmemizin taşıdığı anlamı aydınlattı: ” Ben de onda kalırım. “

Mesih’în diriliş gücüyle kişisel bakımdan paydaşlığı tanıyan inanlılar, O’nun iç yaşamımızda sürdürdüğü etkinliği zafer ilahisi yapar: ” Dirilen Mesih varlığımda yaşıyor.” Bu inanlılara Rab’bin sofrasına katılıp ekmekle şarabı paylaşmak basit ve betimsel hamt fırsatı, tanıklık göstergesidir.

İsa’nın iç varlığa yaşam ögesini katan kutsal kanı, Tanrısal mucize işleviyle, Kutsal Ruh’un atkisiyle yeniden doğuşta gerçekliğe kavuşur. Tanrı düzeni budur; başka yöntem yoktur. Bireyleri canı can kılan yaşama götüren amaca ancak kanın iletişiyle uluşılabilir. ( R. A. BENNETT )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun._hac: